ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
ටිකා
(Moderator)
Moderator
*******

Registration Date: 09-18-2018
Date of Birth: Hidden
Local Time: 11-23-2019 at 02:10 AM
Status:

ටිකා's Forum Info
Joined: 09-18-2018
Last Visit: (Hidden)
Total Posts: 73 (0.17 posts per day | 1.26 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 11 (0.03 threads per day | 1.29 percent of total threads)
(Find All Threads)
Time Spent Online: (Hidden)
Members Referred: 0
Reputations: 43 [Details]
WF Coins: 794.2☠
  
Additional Info About ටිකා
Location: ශ්‍රි ලංකාව
Gender: Male

MyReactions
Top Received Reactions
4
2
1
1
1
Top Given Reactions
2
1
1
1
1

ටිකා's Signature
[Image: giphy.gif]


ටිකා' awards.
03-05-2019 at 06:00 AM 50 Posts
50 Posts Reached 50 posts
02-15-2019 at 02:39 AM 10 Likes
10 Likes Reached 10 reputations points
02-13-2019 at 06:18 AM 10 Posts
10 Posts Reached 10 posts
11-01-2018 at 03:37 AM First Like
First Like Reached 1 reputations points
10-31-2018 at 05:13 AM First Post
First Post Reached 1 posts