ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Luzifer
(Member)
***

Registration Date: 12-10-2018
Date of Birth: Hidden
Local Time: 11-23-2019 at 07:39 AM
Status: Offline

Luzifer's Forum Info
Joined: 12-10-2018
Last Visit: Yesterday, 01:16 PM
Total Posts: 138 (0.4 posts per day | 2.38 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 22 (0.06 threads per day | 2.58 percent of total threads)
(Find All Threads)
Time Spent Online: 2 Days, 20 Hours, 31 Minutes
Members Referred: 8
Reputations: 49 [Details]
WF Coins: 2,940.3☠
  
Additional Info About Luzifer
Location: random
Bio: #E.PAKAR 001
Gender: Male

MyReactions
Top Received Reactions
8
6
2
2
1
1
1
Top Given Reactions
1
1
1

Luzifer's Signature
NO  HUG AND KISSES  ONLY  BUG AND FIXES

Luzifer' awards.
08-14-2019 at 11:24 AM 100 Posts
100 Posts Reached 100 posts
06-27-2019 at 10:23 AM 10 Likes
10 Likes Reached 10 reputations points
06-27-2019 at 10:23 AM 50 Posts
50 Posts Reached 50 posts
03-11-2019 at 02:29 PM 10 Posts
10 Posts Reached 10 posts
03-08-2019 at 02:04 PM First Like
First Like Reached 1 reputations points