ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Anøn LK
(Administrator)
Administrator
*********

Registration Date: 09-09-2018
Date of Birth: Hidden (21 years old)
Local Time: 12-10-2019 at 12:35 AM
Status: Offline

Anøn LK's Forum Info
Joined: 09-09-2018
Last Visit: 5 hours ago
Total Posts: 277 (0.61 posts per day | 4.68 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 49 (0.11 threads per day | 5.55 percent of total threads)
(Find All Threads)
Time Spent Online: 3 Weeks, 3 Days, 15 Hours
Members Referred: 7
Reputations: 68 [Details]
WF Coins: 7,316.9☠
  
Additional Info About Anøn LK
Bio: You don't need SUDO, If you are always ROOT. :P
Gender: Male

MyReactions
Top Received Reactions
20
5
4
4
3
3
2
1
1
1
Top Given Reactions
17
12
10
3
2
1
1
1

Anøn LK's Signature

Anøn LK 
(Admin & Moderate Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 

Anøn LK' awards.
09-04-2019 at 08:41 AM 250 Posts
250 Posts Reached 250 posts
02-25-2019 at 07:58 PM 50 Likes
50 Likes Reached 50 reputations points
12-27-2018 at 02:21 PM 100 Posts
100 Posts Reached 100 posts
10-29-2018 at 03:14 AM 50 Posts
50 Posts Reached 50 posts
10-22-2018 at 01:53 PM First Post
First Post Reached 1 posts