ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
 
Anøn LK
(Administrator)
Administrator
*********

Registration Date: 09-09-2018
Date of Birth: 11-07-1998 (20 years old)
Local Time: 02-21-2019 at 01:15 PM
Status: Offline

Anøn LK's Forum Info
Joined: 09-09-2018
Last Visit: 2 hours ago
Total Posts: 145 (0.88 posts per day | 5.4 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 23 (0.14 threads per day | 5.81 percent of total threads)
(Find All Threads)
Time Spent Online: 2 Weeks, 2 Days, 6 Hours
Members Referred: 6
Reputations: 44 [Details]
WF Coins: 2,845.9☠

Anøn LK's Contact Details
Email: Send Anøn LK an email.
Private Message: Send Anøn LK a private message.
  
Additional Info About Anøn LK
Bio: You don't need SUDO, If you are always ROOT. :P
Gender: Male

MyReactions
Top Received Reactions
2
2
1
1
1
Top Given Reactions
4
2
2
1
1
1
1

Anøn LK's Signature

Anøn LK 
(Admin & Moderate Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 

Anøn LK' awards.
100 Posts 100 Posts
50 Posts 50 Posts
First Post First Post
10 Posts 10 Posts
First Like First Like