ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
★Ka_Ni_▲KN▼
(Junior Member)
**

Registration Date: 08-30-2019
Date of Birth: 04-24-2002 (17 years old)
Local Time: 11-23-2019 at 01:40 AM
Status: Offline

★Ka_Ni_▲KN▼'s Forum Info
Joined: 08-30-2019
Last Visit: 10-03-2019, 12:57 AM
Total Posts: 37 (0.44 posts per day | 0.64 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 9 (0.11 threads per day | 1.06 percent of total threads)
(Find All Threads)
Time Spent Online: 15 Hours, 15 Minutes, 21 Seconds
Members Referred: 1
Reputations: 37 [Details]
WF Coins: 2,481.4☠
  
Additional Info About ★Ka_Ni_▲KN▼
Location: sri lanka
Bio: >>>i am LOVER
>>>not a FIGHTER
>>>but i FIGHT
>>>what for i LOVE
Gender: Male

MyReactions
Top Received Reactions
5
2
2
1
1
1
Top Given Reactions
27
9
6
3
3
1
1
1

★Ka_Ni_▲KN▼'s Signature
Simply thinking is my style;

★Ka_Ni_▲KN▼' awards.
09-01-2019 at 01:39 PM 10 Likes
10 Likes Reached 10 reputations points
08-31-2019 at 02:59 PM 10 Posts
10 Posts Reached 10 posts
08-30-2019 at 01:33 PM First Like
First Like Reached 1 reputations points
08-30-2019 at 04:23 AM First Post
First Post Reached 1 posts