ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Mr Shadow
(Member)
***

Registration Date: 07-14-2019
Date of Birth: 08-18-1999 (20 years old)
Local Time: 12-10-2019 at 12:34 AM
Status: Offline

Mr Shadow's Forum Info
Joined: 07-14-2019
Last Visit: 12-07-2019, 06:33 PM
Total Posts: 129 (0.87 posts per day | 2.18 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 56 (0.38 threads per day | 6.34 percent of total threads)
(Find All Threads)
Time Spent Online: 1 Day, 6 Hours, 10 Minutes
Members Referred: 4
Reputations: 120 [Details]
WF Coins: 2,057.3☠
  
Additional Info About Mr Shadow
Gender: Male

MyReactions
Top Received Reactions
3
3
2
1
1
1
Top Given Reactions
33
8
6
2
1

Mr Shadow' awards.
09-25-2019 at 03:55 PM 100 Likes
100 Likes Reached 100 reputations points
09-16-2019 at 11:54 AM 100 Posts
100 Posts Reached 100 posts
08-21-2019 at 07:04 PM 50 Likes
50 Likes Reached 50 reputations points
08-17-2019 at 06:08 AM 50 Posts
50 Posts Reached 50 posts
07-31-2019 at 03:47 PM First Like
First Like Reached 1 reputations points