ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
dinumadu
(Banned)


Registration Date: 05-30-2019
Date of Birth: 08-15-1992 (27 years old)
Local Time: 09-15-2019 at 07:48 AM
Status: Offline

dinumadu's Forum Info
Joined: 05-30-2019
Last Visit 06-17-2019, 09:10 AM
Total Posts: 7 (0.06 posts per day | 0.13 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 3 (0.03 threads per day | 0.39 percent of total threads)
(Find All Threads)
Time Spent Online: 2 Hours, 38 Minutes, 9 Seconds
Members Referred: 0
Ban Reason: -
1. This is a Duplicate account for same person in @[email protected].
2. Create Spam posts with URLs.

If you think this is a mistake. Please create a appeal in

[To see links please login or register here]

section. (Permanent)
WF Coins: 264.2☠
  
Additional Info About dinumadu
Gender: Male

MyReactions
Top Received Reactions
No reactions to show.
Top Given Reactions
No reactions to show.

dinumadu' awards.
06-04-2019 at 03:50 AM First Like
First Like Reached 1 reputations points
05-31-2019 at 03:32 AM First Post
First Post Reached 1 posts