ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Xtizi
(Junior Member)
**

Registration Date: 03-08-2019
Date of Birth: 10-19-2002 (17 years old)
Local Time: 12-09-2019 at 07:05 PM
Status: Offline

Xtizi's Forum Info
Joined: 03-08-2019
Last Visit: Today, 01:20 AM
Total Posts: 50 (0.18 posts per day | 0.84 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 16 (0.06 threads per day | 1.81 percent of total threads)
(Find All Threads)
Time Spent Online: 1 Day, 2 Hours, 6 Minutes
Members Referred: 0
Reputations: 21 [Details]
WF Coins: 1,532.4☠
  
Additional Info About Xtizi
Location: Kandy
Gender: Male

MyReactions
Top Received Reactions
4
2
2
1
Top Given Reactions
7

Xtizi's Signature
NO SYSTEM IS SAFE
Because there is a human behind system 

[To see links please login or register here]


Xtizi' awards.
12-06-2019 at 02:59 AM 50 Posts
50 Posts Reached 50 posts
08-22-2019 at 12:39 PM 10 Likes
10 Likes Reached 10 reputations points
05-29-2019 at 02:17 AM First Like
First Like Reached 1 reputations points
04-29-2019 at 06:06 AM 10 Posts
10 Posts Reached 10 posts
03-08-2019 at 11:18 AM First Post
First Post Reached 1 posts