ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
LuciferX
(Junior Member)
**

Registration Date: 02-09-2019
Date of Birth: Not Specified
Local Time: 01-22-2020 at 05:21 AM
Status: Offline

LuciferX's Forum Info
Joined: 02-09-2019
Last Visit: 12-31-2019, 11:44 AM
Total Posts: 59 (0.17 posts per day | 0.98 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 0 (0 threads per day | 0 percent of total threads)
Time Spent Online: 1 Day, 18 Hours, 17 Minutes
Members Referred: 10
Reputations: 21 [Details]
WF Coins: 351.2☠
  
Additional Info About LuciferX
Location: Out of universe
Gender: Male

MyReactions
Top Received Reactions
1
Top Given Reactions
4
3
3
2
1
1
1

LuciferX' awards.
08-23-2019 at 12:23 PM 50 Posts
50 Posts Reached 50 posts
03-29-2019 at 09:32 AM 10 Likes
10 Likes Reached 10 reputations points
02-25-2019 at 06:20 PM 10 Posts
10 Posts Reached 10 posts
02-13-2019 at 01:48 PM First Like
First Like Reached 1 reputations points
02-13-2019 at 10:52 AM First Post
First Post Reached 1 posts