ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Downloads] Facebook Phishing Script 07.2019
#1
Hi friends

My Name is Hamdi, i'am from Tunisia, 

[To see links please login or register here]Here is the full script that corresponds to the new FB version.

Updated : July 19,2019

[To see links please login or register here]


Peace
You can Call me The077


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star [Downloads] Facebook Mobile Phishing Script Download [2019 official] Elite_x 13 4,001 08-20-2019, 09:33 PM
Last Post: gepe97
Star [Tut] FACEBOOK හැක් කරමු | FACEBOOK HACKING BY PHISHING Elite_x 45 9,198 07-09-2019, 04:09 PM
Last Post: Elite_x
Wink [Downloads] SCAM PAGE NEW 2019 FREE DOWNLOAD extazy 3 343 07-08-2019, 07:59 AM
Last Post: Area Master
Lightbulb [Tut] Phishing, Vishing, baiting, tailgating ඇන්ඩ් quid pro quo. Mmx 17 4,707 04-28-2019, 02:20 PM
Last Post: Dimal
  [Tut] Understand Phishing ph03n1x 9 2,514 03-08-2019, 04:08 PM
Last Post: CypRoot
  [Tut] kali linux phishing tool(new) OWL99 11 3,626 03-01-2019, 02:00 PM
Last Post: OWL99
Star [Downloads] Facebook Phishing Script [2019 official] Elite_x 5 2,022 02-24-2019, 08:03 AM
Last Post: Muskiya
Star [Tut] Free Hosting Sites for Phishing Elite_x 5 1,276 02-17-2019, 08:42 AM
Last Post: Induwara UthsaraUsers browsing this thread: 1 Guest(s)