ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
E-money cashback for online shopping
#1
Ebay, Aliexpress , Amazon එකෙන් බඩු ගෙන්නන අයට නම් මේක ගොඩක් වටියි....?

CASH BACK වාසි
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
online හරහා බාන්ඩ order කරනවද?  එහෙම කරද්දි ඔබ ලබා ගන්නා බාන්ඩ වල වටිනාකම මෙන් 10% මුදලක් නැවත ලබාගන්න කැමතිද...
මෙම පහත link එකෙන් ගොස් shopping කරන්න.. ඔබට නැවත 10% මුදලක් ආපසු ලබාගත හැක.

??????

m.gocashback.com/en/r/1820131

Gocashback is website that also have an app, they pay $5 per invite and minimum of $20 to cashout to PayPal and bank etc. It works worldwide and very easy to understand. I've a payment proof.
My link: m.gocashback.com/en/r/1820131
#2
Proof danna
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)