ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Downloads] ANDROID RAT - Download Spy MAX v1.0
#1
[Image: 1.png]

Download Spy MAX v1.0, an advanced Android remote administration tool.
Spy MAX is a remote administration tools allows a user to control the system with a Graphical User Interface (GUI). It is capable of taking complete control of victim’s machine. It has many features which allows a user to access remote computer as an administrator. Download Spy MAX v1.0 free of cost.
Requirements
Java

NET Framework 4.5
Android Versions Compatibility
9.0 – Pie

8.0 – Oreo

7.0 – Nogue

6.0 – Marshmallow
Features
Multi-port

Size 18.5 KB / Clean

Encode with an insertion point

Run more than one patch on one phone

Secure data sent and received over the network

Ability to control program settings

And other features

[To see links please login or register here]

1
#2
6.0 වලින් අඩු ඒවට වැඩ නැද්ද
NO  HUG AND KISSES  ONLY  BUG AND FIXES
Reply
#3
(07-16-2019, 04:07 AM)Manju Wrote: 6.0 වලින් අඩු ඒවට වැඩ නැද්ද

wada
Defalt_Lk 
Rolleyes
Reply
#4
Ela Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star [Tut] Android RAT - SPYNOTE V5 FULL VERSION free Download Elite_x 65 14,564 07-26-2019, 04:39 AM
Last Post: DLdlUsers browsing this thread: 1 Guest(s)