ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
A/L ICT Python MCQ Book [with 500 New Questions]
#1
Python MCQ 500 BOOK for Advance Level ICT Student

උසස් පෙල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ශනය හදාරන සිසුන් වෙනුවෙන් සකස් කරන ලද පයිතන් බහු වරන ප්‍රශ්න 500 සහිත [සියල්ල අලුත්ම අලුත් ප්‍රශ්න. පසුගිය විබාග ප්‍රශ්න නැත] පොත දැන් අලෙවියට පවති. කැමති අය 076 304 93 62 කෝල් කරලා Order කරන්න.


රු : 400 පමනි.[Image: eE4fogIl.jpg]
#2
elama

Anøn LK 
(Admin & Moderate Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#3
Elama Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)