ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
අදත් ලංකාවෙ Website 3ක් Hack වෙලා.
#1
[Only registered and activated users can see links Click here to register]
[Only registered and activated users can see links Click here to register]
[Only registered and activated users can see links Click here to register]

මේ වගේ තවත් Hacking විස්තර බලන්න පහලින් තියන APP එක Install කරගන්න.

[Only registered and activated users can see links Click here to register]
Ban reason: -
1. This is a Duplicate account for same person in @[email protected].
2. Create Spam posts with URLs.

If you think this is a mistake. Please create a appeal in [Only registered and activated users can see links Click here to register] section. (Permanent)
Users browsing this thread: 1 Guest(s)