ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
komada kattiya hodinda
#1
Thumbs Down 
1.http://enerjoie.org/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_ajax_action&client_action=get_captions_css
2.http://www.hudsonroadvet.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_ajax_action&client_action=get_captions_css
3.http://www.afterskiteam.no/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_ajax_action&client_action=get_captions_css
4.http://blondeau-tracks-design.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_ajax_action&client_action=get_captions_css
5.http://fondeza.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_ajax_action&client_action=get_captions_css
6.http://www.directcall.be/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_ajax_action&client_action=get_captions_css
1
#2
Me monada ???
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)