ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
✅සුලු මුදලකට වගකීමක් සහිතව MS Windows Retail Keys✅
#1
Windows 10 Pro 
Windows 10 Home

Windows 8
Windows 8.1
Windows 8 Pro
Windows 8.1 Pro

Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Pro
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Pro with SP 1
Windows 7 Ultimate with SP 1

වැඩි විස්තර දැනගැනීමට හා මිලදී ගැනීමට අප සමග සම්බන්ධවන්න..⏬
.
Telegram ~ 

[To see links please login or register here]

.
(ඉහත සඳහන් කර නොමැති MS Product මොනවා හරි එකක Keys අවශ්‍ය නම් අපෙන් ඒ පිලිබඳව විමසීමක් කරන්න.?)
Users browsing this thread: 1 Guest(s)