ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
C++ Basic bot
#1
Wink 
C++ Basic bot

ඔන්න අදත් c++ වලින් ලියාගත්ත පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් කෑල්ලක් උස්සන් ආව,බේසික්ම ලෙවල් බොටෙක්,සෝ බිගිනර් කෙනෙක්ට වටීවි කියල හිතල දැම්මෙ,වටිනවනම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාහම් දිගටම දාන්නම් එක එක කෝඩ් කෑලි,තාම මාත් C++ ලර්නින් තමා.එහෙනම් මේන් කෝඩ්ඩෙක

Code:
#include <iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;

int main() {

    cout<<"Hello I am your personal bot"<<endl;
    cout<<"I am here to help you"<<endl<<endl;
    cout<<"I can do following below things: "<<endl;
    //COMMANDS
   cout<<"CALCULATOR press 1"<<endl;
   cout<<"RAMDOM COMPLIMENT press 2"<<endl;
   cout<<"DATE AND TIME press 3"<<endl;
    int a,x,y;
    int ans;
    
    cin>>a;
     
    if(a==1){
        cout<<"CALCULATOR"<<endl<<endl;
        cout<<"What would you like to do?"<<endl;
        string b;
        cin>> b;
        if(b=="sum"||b=="add"||b=="plus"){
        cout<<"so you want to Add."<<endl<<endl;
        
        cout<<"Enter the first number: ";
        cin>>x;
        cout<<"Enter the second number: ";
        cin>>y;
        ans=x+y;
        cout<<"Your answer is "<<ans <<endl<<endl;
        cout<<"Thank You";
    }
    
    else if(b=="multiply"||b=="times"||b=="into"){
        cout<<"So you want to Multiply."<<endl;
        
        cout<<"Enter the first number: ";
        cin>>x;
        cout<<"Enter the second number: ";
        cin>>y;
        ans=x*y;
        cout<<"Your answer is "<<ans<<endl<<endl;
        cout<<"Thank You";
    }
        
    else if(b=="divide"){
        cout<<"So you want to Divide."<<endl;
        
        cout<<"Enter the first number: ";
        cin>>x;
        cout<<"Enter the second number: ";
        cin>>y;
        ans=x/y;
        cout<<"Your answer is "<<ans<<endl<<endl;
        cout<<"thank You";
        
    }
    
    else if(b=="subtract"){
        cout<<"So you want to Subtract."<<endl;
        
        cout<<"Enter the first number: ";
        cin>>x;
        cout<<"Enter the second number: ";
        cin>>y;
        ans=x-y;
        cout<<"Your answer is "<<ans<<endl<<endl;
        cout<<"Thank You";
        
    }
        
    }
    if(a==2){
        
         srand (time(0));
    int comp;
    
    comp = 1+ rand( ) %6;
    
    if (comp==1){
        
        cout<<"You should be proud of yourself. "<<endl<<endl;
    }
        if (comp==2){
        cout<<"You are the most perfect you there is. "<<endl<<endl;
    }
         if (comp==3){
        cout<<"You're more helpful than you realize. "<<endl<<endl;
    }
        if (comp==4){
        cout<<"I like your style. "<<endl<<endl;
    }
        if (comp==5){
        cout<<"Your perspective is refreshing. "<<endl<<endl;
    }
    if (comp==6){
        cout<<"You look great today. "<<endl<<endl;
    }
    
    }
    if(a==3){
        cout<<"Today's Date is:  ";
        cout<<__DATE__<<endl;
        cout<<"The time is:  ";
        cout<<__TIME__+__STDC__<<endl;
    }
}
#2
ela..
<>
.:: [Induwara Uthsara] :: [රතු කුරුල්ලා] ::.
Idea  [Only registered and activated users can see links Click here to register] Idea
 Idea [Only registered and activated users can see links Click here to register]  Idea
</>
Reply
#3
(04-04-2019, 12:04 PM)Induwara Uthsara Wrote: ela..

Tongue Tongue
Reply
#4
Ela ela Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#5
Ela bn
Reply
#6
Ftta bro ♥
Reply
#7
(04-05-2019, 02:31 AM)Area Master Wrote: Ela ela Wink

Big Grin Big Grin

(04-05-2019, 02:36 AM)Nicky_47 Wrote: Ela bn

Tongue Big Grin Big Grin

(04-06-2019, 12:29 PM)Mr. X Wrote: Ftta bro ♥
Big Grin Big Grin
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)