ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Announcement] සිදු වූ අපහසුතාවයට කණගාටුව
#1
Star 
සිදු වූ අපහසුතාවයට කණගාටුව

දින දෙකක් අපගේ ෆෝරමය ක්‍රියාවිරහිත වී තිබූ අතර නැවත එය යථා තත්වයට පත්ව ඇත. මෙය ෆෝරමය සහිත Server එකෙහි ප්‍රශ්ණයක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

2019 - 3 - 13

@WF Staff

Elite_x 
(Admin & Marketing Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
#2
ම්ම්ම්ම්.❤️
 0 1
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)