ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
The Snake Game Code
#1
Brick 
Heart The Snake Game Code(C++) Heart 

ඔන්න කස්ටියට දෙන්න තව බාන්ඩයක්(හැමදාම වගේ ප්‍රෝග්‍රැම් එකක් උස්සන් ආව Heart ),හෝව් හෝව් ඉස්සරල මේ ටික කියවහන් Big Grin Big Grin

මේක ස්නේක් ගේම් එකක්(අර පොඩි කාලෙ ගහපු නයි ගේම් බන් Tongue Tongue ),ලියල තියෙන්නෙ C++ වලින්(හම්බෝ නෙහ් Big Grin )මන් මේක උබලට දෙන්නෙ බලා සැනසෙන්න නෙවේ ඈ(ඒ කිව්වෙ ගේම් එක ප්ලේ කර කර ඉන්න නෙවේ Angry Angry )මන් මේක දැම්මෙ උබලට ප්‍රෝග්‍රැමින් වල වටිනාකම පෙන්නන්න(උඩ දාගෙන ගැහුවට හැදෙන හැටි දන්නෙ නෑනෙ Exclamation Exclamation )

ඉතින් මේක පුන්චි උදාහරනයක් ගේම් එකක් හැදෙන හැටි ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න,ඒ වගේම මන් මේක දැම්මෙ උබලට ඉගෙනගන්න(ඔය ප්‍රෝග්‍රැම් එක රන් කර කර ඉන්න නෙවේ Undecided Undecided )ඕකෙ තියන ලූප් වෙනස් කර කර,වේරියබල් වෙනස් කර කර,කන්ඩිශන් වෙනස් කර කර බලහන් ඕකෙ මොනවද වෙන වෙනස්කම් කියල,ඒකෙන් හොද අවබෝදයක් එයි ඔලුවට.ඒ වගේම ඕක සුපිරියටම ඩිවලොප් කරපු නයි ගේමක් නෙවේ,ඒ කියන්නෙ මන් බලාපොරොත්තු වෙනව මේක අරන් කවුරු හරි මේක ලස්සන කරල සුපිරියට ඩිවලොප් කරල මේකෙම පෝස්ට් එකක් දායි කියල(පොඩි චැලේන්ජ් එකක් කියල හිතමුකො Sleepy )


එහෙනම් හැමෝටම ජය
ඔන්න එහෙනම් කෝඩ් එක Tongue Tongue

Code:
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
using namespace std;
bool gameOver;
const int width = 20;
const int height = 20;
int x, y, fruitX, fruitY, score;
int tailX[100], tailY[100];
int nTail;
enum eDirecton { STOP = 0, LEFT, RIGHT, UP, DOWN};
eDirecton dir;
void Setup()
{
    gameOver = false;
    dir = STOP;
    x = width / 2;
    y = height / 2;
    fruitX = rand() % width;
    fruitY = rand() % height;
    score = 0;
}
void Draw()
{
    system("cls"); //system("clear");
    for (int i = 0; i < width+2; i++)
        cout << "#";
    cout << endl;

    for (int i = 0; i < height; i++)
    {
        for (int j = 0; j < width; j++)
        {
            if (j == 0)
                cout << "#";
            if (i == y && j == x)
                cout << "O";
            else if (i == fruitY && j == fruitX)
                cout << "F";
            else
            {
                bool print = false;
                for (int k = 0; k < nTail; k++)
                {
                    if (tailX[k] == j && tailY[k] == i)
                    {
                        cout << "o";
                        print = true;
                    }
                }
                if (!print)
                    cout << " ";
            }


            if (j == width - 1)
                cout << "#";
        }
        cout << endl;
    }

    for (int i = 0; i < width+2; i++)
        cout << "#";
    cout << endl;
    cout << "Score:" << score << endl;
}
void Input()
{
    if (_kbhit())
    {
        switch (_getch())
        {
        case 'a':
            dir = LEFT;
            break;
        case 'd':
            dir = RIGHT;
            break;
        case 'w':
            dir = UP;
            break;
        case 's':
            dir = DOWN;
            break;
        case 'x':
            gameOver = true;
            break;
        }
    }
}
void Logic()
{
    int prevX = tailX[0];
    int prevY = tailY[0];
    int prev2X, prev2Y;
    tailX[0] = x;
    tailY[0] = y;
    for (int i = 1; i < nTail; i++)
    {
        prev2X = tailX[i];
        prev2Y = tailY[i];
        tailX[i] = prevX;
        tailY[i] = prevY;
        prevX = prev2X;
        prevY = prev2Y;
    }
    switch (dir)
    {
    case LEFT:
        x--;
        break;
    case RIGHT:
        x++;
        break;
    case UP:
        y--;
        break;
    case DOWN:
        y++;
        break;
    default:
        break;
    }
    //if (x > width || x < 0 || y > height || y < 0)
    //  gameOver = true;
    if (x >= width) x = 0; else if (x < 0) x = width - 1;
    if (y >= height) y = 0; else if (y < 0) y = height - 1;

    for (int i = 0; i < nTail; i++)
        if (tailX[i] == x && tailY[i] == y)
            gameOver = true;

    if (x == fruitX && y == fruitY)
    {
        score += 10;
        fruitX = rand() % width;
        fruitY = rand() % height;
        nTail++;
    }
}
int main()
{
    Setup();
    while (!gameOver)
    {
        Draw();
        Input();
        Logic();
        Sleep(10); //sleep(10);
    }
    return 0;
}
#2
TFS bro dan me code eka run karana nam mokkda karana onea bro
Reply
#3
(03-11-2019, 03:54 PM)Lushion Hydra Wrote: TFS bro

එලහ්(අර අන්තිමට කරන්න කියපු එකත් බලහම්)
Reply
#4
Ft ❤️
 0 1
Reply
#5
not working for me mcn
[Image: byR90iyl.jpg]

Anøn LK 
(Admin & Moderate Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
1
Reply
#6
Sirawat kohomda run kranne
Reply
#7
TFS Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#8
Patta bro
[Image: giphy.gif]

Reply
#9
(03-13-2019, 05:59 PM)Anøn LK Wrote: not working for me mcn
[Image: byR90iyl.jpg]

w A S D walin try karapan mcn,wada karanawa

(03-15-2019, 03:21 AM)ටිකා Wrote: Patta bro

elah

(03-13-2019, 04:50 PM)Manju Wrote: Ft ❤️

elah

(03-14-2019, 03:24 PM)Area Master Wrote: TFS Wink

Heart elah
Reply
#10
රන් කරන්න එපානම් රන් කරන්නෙම නැ
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)