ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] Koombiyo The Game - Repack
#1
Tongue 
Koombiyo:THE GAME


  Genres: Action,
  Developer: KODEX                                       Publisher: KODEX
  Engine: UNITY3D                                        Crack: NO CRACK USED / This Game is free 
  
Repack INFO:

---> Based on official Koombiyo release : 4.51 GB (4,846,391,296 bytes)
---> Repack Requested By :  Widane Forum Members
---> Game Version :  2017.3.1.7475
---> 100% Lossless 
---> NOTHING ripped, NOTHING re-encoded
---> compressed from 4.51 to  GB 3.26 GB (1.25GB reduced)
---> Installation takes : ~3 minutes (4-cores CPU + HDD(i5 2400))
---> HDD space after installation: up to 4.51 GB 
---> 2 GB of free RAM (inc. virtual) required
---> Thanks To Razor12911 ,Knabberfee & Simorq
---> Repack By Mahasona

Repack Troubleshooting Guide - [Only registered and activated users can see links Click here to register]
Download Link - [Only registered and activated users can see links Click here to register]

Smile Smile
Mahasona
Junior Reverser /Repacker ]
Get Latest Cracks From -- > [Only registered and activated users can see links Click here to register]
#2
TFS kolla Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#3
Tfs bro
Reply
#4
(03-11-2019, 02:04 PM)Area Master Wrote: TFS kolla Wink

(03-11-2019, 04:05 PM)Lushion Hydra Wrote: Tfs bro

Elama
Mahasona
Junior Reverser /Repacker ]
Get Latest Cracks From -- > [Only registered and activated users can see links Click here to register]
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)