ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[M&L Challenge] වයස කීයද?
#1
ඔබේ වයස කීයදැයි එක් ගණිතඥයෙකුගෙන් ප්‍රශ්න කරන ලදී. ඔහුගේ පිළිතුර ගැටළු සහගත විය.

"තව අවුරුදු තුනකට පසු මගේ වයසින් තුන් ගුණයක් ගන්න. එයින් අවුරුදු තුනකට පෙර වයසේ තෙගුණයක් අඩුකරන්න. එවිට මගේ වයස ඔබට ලැබේ."


ඔහුගේ දැන් වයස කීයද?උපුටා ගැනීම :- ගණිත විනෝදය නම් පොතෙන්
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
#2
(09-23-2018, 07:09 AM)Area Master Wrote: ඔබේ වයස කීයදැයි එක් ගණිතඥයෙකුගෙන් ප්‍රශ්න කරන ලදී. ඔහුගේ පිළිතුර ගැටළු සහගත විය.

"තව අවුරුදු තුනකට පසු මගේ වයසින් තුන් ගුණයක් ගන්න. එයින් අවුරුදු තුනකට පෙර වයසේ තෙගුණයක් අඩුකරන්න. එවිට මගේ වයස ඔබට ලැබේ."


ඔහුගේ දැන් වයස කීයද?උපුටා ගැනීම :- ගණිත විනෝදය නම් පොතෙන්

y = my age
y=[3(y+3)]-[3(y-3)]
y=3y+9-3y+9
y=18

මෙහෙමද ?
Big Grin 7H1L1N4_N1M35H Big Grin
Cool >Admin Of [Only registered and activated users can see links Click here to register]< Cool
3V3RY_5Y573M_H4V3_VULN5
   ->[Only registered and activated users can see links Click here to register]<-    
   Rolleyes     
Reply
#3
උත්තරය නවයයිද?

Elite_x 
(Admin & Marketing Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#4
(09-23-2018, 03:53 PM)7H1L1N4_N1M35H Wrote: y = my age
y=[3(y+3)]-[3(y-3)]
y=3y+9-3y+9
y=18

මෙහෙමද ?

Ow 18 Wink

(10-06-2018, 05:29 PM)Elite_x Wrote: උත්තරය නවයයිද?

Athal denna epa bng Tongue
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply
#5
=3x+9 - (3{x-3})
=3x+9 - (3x-9)
=3x+9 -3x+9
=3x+9 -3x+9
=18
Reply
#6
ගණන් වලට 58යි මේ පාරත් Tongue
Regards,
Golden Dragon.
"There are 10 types of people in this world. Those that understand binary and those that don't. Tongue "
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)