ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] YouTube වල Data කැපෙන හැටි.
#1
YouTube Video                           Data Usege Per
     Quality                                            Minute
  • 144p                                              1.90mb
  • 240p                                              2.70mb
  • 360p                                              4.40mb
  • 480p                                              7.70mb
  • 720p HD                                     14.50mb
  • 1080p HD                                   27.61mb
*****************************************
My Rules - My Problem - My Life - My Limits - And My - Own Kingdom
*****************************************
#2
TFS mcn Smile
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#3
Damn  Big Grin
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

Reply
#4
Facebook එකේත් ඔය ගානට වගේද දන්නේ නෑ කැපෙන්නේ
Reply
#5
(02-08-2019, 11:31 AM)HeroSuji Wrote: Facebook එකේත් ඔය ගානට වගේද දන්නේ නෑ කැපෙන්නේ


එකේ කොලටිය අනුව ඔය ගානම යනවා ඇති... Smile Heart

(02-08-2019, 01:49 AM)Area Master Wrote: TFS mcn Smile

එලම... Smile Heart

(02-08-2019, 05:55 AM)Mmx Wrote: Damn  Big Grin

? Undecided Heart
*****************************************
My Rules - My Problem - My Life - My Limits - And My - Own Kingdom
*****************************************
Reply
#6
watinawa Tongue
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)