ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] ඔයා use කරන Web Browser එක මොකක්ද ?
#31
(01-26-2019, 10:08 AM)Mmx Wrote: Tor ලොග් ෆයිල් එක චෙක් කරපන්. "Bootstrap 100%: Done" කියල තියනවද නැත්තන් එරර් එකක් ඇවිල්ලද කියල. ලොග් එක තියෙන්නෙ වින් වල නම් C:\Username\AppData\Roaming\brave\tor\data\  කියන පාත් එකෙ.

error එක 


Jan 26 21:36:53.000 [notice] Starting with guard context "default"
Jan 26 21:36:53.000 [notice] Bootstrapped 80%: Connecting to the Tor network
Jan 26 21:36:53.000 [warn] Failed to find node for hop #1 of our path. Discarding this circuit.
Jan 26 21:36:53.000 [notice] Our circuit 0 (id: 1) died due to an invalid selected path, purpose General-purpose client. This may be a torrc configuration issue, or a bug.
Jan 26 21:36:54.000 [warn] Failed to find node for hop #1 of our path. Discarding this circuit.


 මම වෙනමම tor Browser එක අරගෙන චෙක් කරා, ඒක කනෙක්ට් උනෙත් නැ.... tor  Browser එකෙ තියෙන Configure වල tor is censored in my country වල Select a built-in bridge කියන එකෙන් obfs3 තේරුවොත් වැඩ...

Brave වල එහෙම Configure කරන්න බැරිද?
Reply
#32
(01-26-2019, 04:57 PM)Savidu Wrote:
(01-26-2019, 10:08 AM)Mmx Wrote: Tor ලොග් ෆයිල් එක චෙක් කරපන්. "Bootstrap 100%: Done" කියල තියනවද නැත්තන් එරර් එකක් ඇවිල්ලද කියල. ලොග් එක තියෙන්නෙ වින් වල නම් C:\Username\AppData\Roaming\brave\tor\data\  කියන පාත් එකෙ.

error එක 


Jan 26 21:36:53.000 [notice] Starting with guard context "default"
Jan 26 21:36:53.000 [notice] Bootstrapped 80%: Connecting to the Tor network
Jan 26 21:36:53.000 [warn] Failed to find node for hop #1 of our path. Discarding this circuit.
Jan 26 21:36:53.000 [notice] Our circuit 0 (id: 1) died due to an invalid selected path, purpose General-purpose client. This may be a torrc configuration issue, or a bug.
Jan 26 21:36:54.000 [warn] Failed to find node for hop #1 of our path. Discarding this circuit.


 මම වෙනමම tor Browser එක අරගෙන චෙක් කරා, ඒක කනෙක්ට් උනෙත් නැ.... tor  Browser එකෙ තියෙන Configure වල tor is censored in my country වල Select a built-in bridge කියන එකෙන් obfs3 තේරුවොත් වැඩ...

Brave වල එහෙම Configure කරන්න බැරිද?

කන්ෆිග් ඔප්ශන් එකක් නැ තාම. සමහර විට බිට රිලීස් එකෙ තියනවද කියල චෙක් කරල බලපන්. ප්‍රොක්සි, බ්‍රිජ් එච්චර ඇඩ්වාන්ස් නැ තාම බ්‍රවුසර් එක. මේ ඉශු එක බලපන් අප්ඩේට් එකක් ආවොත් මෙතන දායි.

[To see links please login or register here]

Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

Reply
#33
(01-26-2019, 05:45 PM)Mmx Wrote:
(01-26-2019, 04:57 PM)Savidu Wrote:
(01-26-2019, 10:08 AM)Mmx Wrote: Tor ලොග් ෆයිල් එක චෙක් කරපන්. "Bootstrap 100%: Done" කියල තියනවද නැත්තන් එරර් එකක් ඇවිල්ලද කියල. ලොග් එක තියෙන්නෙ වින් වල නම් C:\Username\AppData\Roaming\brave\tor\data\  කියන පාත් එකෙ.

error එක 


Jan 26 21:36:53.000 [notice] Starting with guard context "default"
Jan 26 21:36:53.000 [notice] Bootstrapped 80%: Connecting to the Tor network
Jan 26 21:36:53.000 [warn] Failed to find node for hop #1 of our path. Discarding this circuit.
Jan 26 21:36:53.000 [notice] Our circuit 0 (id: 1) died due to an invalid selected path, purpose General-purpose client. This may be a torrc configuration issue, or a bug.
Jan 26 21:36:54.000 [warn] Failed to find node for hop #1 of our path. Discarding this circuit.


 මම වෙනමම tor Browser එක අරගෙන චෙක් කරා, ඒක කනෙක්ට් උනෙත් නැ.... tor  Browser එකෙ තියෙන Configure වල tor is censored in my country වල Select a built-in bridge කියන එකෙන් obfs3 තේරුවොත් වැඩ...

Brave වල එහෙම Configure කරන්න බැරිද?

කන්ෆිග් ඔප්ශන් එකක් නැ තාම. සමහර විට බිට රිලීස් එකෙ තියනවද කියල චෙක් කරල බලපන්. ප්‍රොක්සි, බ්‍රිජ් එච්චර ඇඩ්වාන්ස් නැ තාම බ්‍රවුසර් එක. මේ ඉශු එක බලපන් අප්ඩේට් එකක් ආවොත් මෙතන දායි.

[To see links please login or register here]

Ela Ela....
Reply
#34
superb..
Reply
#35
Epic Privacy Browser එකත් පට්ට
Reply
#36
Thanks bro ❤️❤️
Reply
#37
Ela bn❤️
Reply
#38
එල බ්‍රෝ . ඒත් මයික්‍රොසොෆ්ට් ල අනිත් බ්‍රව්සර් වල ඒව කොපි කරලා හදන්නේ .
_____  _  _ _____ _____ _____ _____  _____
|  __ \| | | |  _  /  ___|_  _|  _  |/ __  \  ®
| |  \/| |_| | | | \ `--.  | | | |_| |`' / /'
| | __ |  _  | | | |`--. \ | | \____ |  / / 
| |_\ \| | | \ \_/ /\__/ / | | .___/ /./ /___
\____/\_| |_/\___/\____/  \_/ \____/ \_____/
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)