ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] Bluejacking and Bluesnarfing
#21
BlueBourne යූස් කරල තියේද? ✳️
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

Reply
#22
(03-18-2019, 12:49 PM)Mmx Wrote: BlueBourne යූස් කරල තියේද? ✳️

Naha dapan eka ganath Big Grin
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#23
(03-18-2019, 02:53 PM)Area Master Wrote:
(03-18-2019, 12:49 PM)Mmx Wrote: BlueBourne යූස් කරල තියේද? ✳️

Naha dapan eka ganath Big Grin

Big Grin
Damn.. There's a little bit of devil in her angel eyelove love

Reply
#24
karana viyath dapan ethin..............
Reply
#25
(03-20-2019, 09:38 AM)holmantora Wrote: karana viyath dapan ethin..............

Ela issarahata dannam Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#26
සුපිරි ?✌
Simply thinking is my style;
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)