ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Poll: Hardware පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඕනේද?
You do not have permission to vote in this poll.
එපා වැඩක් නෑ.
0%
0 0%
දුන්නත් එකයි නැතත් එකයි.
5.26%
1 5.26%
ඕනේ වැදගත් වෙයි.
94.74%
18 94.74%
Total 19 vote(s) 100%
* You voted for this item. [Show Results]

[Question] Hardware පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඕනේද?
#21
Elama bro ??
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)