ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
මෙන්න මෙ vulnerabilities, exploit කරන හැටි කියල දෙන්නකෝ
#1
මෙන්න මෙ vulnerabilities, exploit කරන හැටි කියල දෙන්නකෝ (joomscan results)

Joomla! < 1.7.0 - Multiple Cross-Site Scripting Vulnerabilities
EDB :

[To see links please login or register here]


Joomla! 1.5 < 3.4.5 - Object Injection Remote Command Execution
CVE : CVE-2015-8562
EDB :

[To see links please login or register here]


Joomla! 1.0 < 3.4.5 - Object Injection 'x-forwarded-for' Header Remote Code Execution
CVE : CVE-2015-8562 , CVE-2015-8566
EDB :

[To see links please login or register here]

_____  _  _ _____ _____ _____ _____  _____
|  __ \| | | |  _  /  ___|_  _|  _  |/ __  \  ®
| |  \/| |_| | | | \ `--.  | | | |_| |`' / /'
| | __ |  _  | | | |`--. \ | | \____ |  / / 
| |_\ \| | | \ \_/ /\__/ / | | .___/ /./ /___
\____/\_| |_/\___/\____/  \_/ \____/ \_____/
#2
Exploit karana widiya tama oya links wala tiyenne

Anøn LK 
(Admin & Moderate Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply
#3
(11-28-2019, 04:40 AM)Anøn LK Wrote: Exploit karana widiya tama oya links wala tiyenne
ETH THEREN NA NE BNG
_____  _  _ _____ _____ _____ _____  _____
|  __ \| | | |  _  /  ___|_  _|  _  |/ __  \  ®
| |  \/| |_| | | | \ `--.  | | | |_| |`' / /'
| | __ |  _  | | | |`--. \ | | \____ |  / / 
| |_\ \| | | \ \_/ /\__/ / | | .___/ /./ /___
\____/\_| |_/\___/\____/  \_/ \____/ \_____/
Reply
#4
(11-30-2019, 04:18 AM)dimuth92 Wrote:
(11-28-2019, 04:40 AM)Anøn LK Wrote: Exploit karana widiya tama oya links wala tiyenne
ETH THEREN NA NE BNG
Oya exploit google krla balanna ewa use krna hati gana blog post ehema athi ethakota therei ehema naththam ctf walkthrought balanna thama thiyenne ethakota hari therei
Reply
#5
(11-30-2019, 04:21 AM)AN0XT0V0 Wrote:
(11-30-2019, 04:18 AM)dimuth92 Wrote:
(11-28-2019, 04:40 AM)Anøn LK Wrote: Exploit karana widiya tama oya links wala tiyenne
ETH THEREN NA NE BNG
Oya exploit google krla balanna ewa use krna hati gana blog post ehema athi ethakota therei ehema naththam ctf walkthrought balanna thama thiyenne ethakota hari therei
try kara bn. exploit python code eka run karala baluwa eke syntax eror ekak enawa.
Ekeka ewa try kara , eth
harigiye naUndecided
_____  _  _ _____ _____ _____ _____  _____
|  __ \| | | |  _  /  ___|_  _|  _  |/ __  \  ®
| |  \/| |_| | | | \ `--.  | | | |_| |`' / /'
| | __ |  _  | | | |`--. \ | | \____ |  / / 
| |_\ \| | | \ \_/ /\__/ / | | .___/ /./ /___
\____/\_| |_/\___/\____/  \_/ \____/ \_____/
Reply
#6
try krlama balanna matath Dirtycow harigiye 7wenipara Dodgy Dodgy Shy Smile
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  Bash/Shell Scripting කියල දෙන්න පුලුවන්ද ? TeshanK 3 653 08-02-2019, 01:11 AM
Last Post: TeshanKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)