ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
ඔයලට ඕනම Batch Program ඉල්ලන්න,
#11
Thumbs Up 
(12-04-2019, 10:43 AM)zeal7 Wrote: මචං නටේවර්ක් ඒක‌ේ තිය‌ෙ‌න, Run ව‌ෙ‌න හැම PC 1ක‌ේම, IP Adders 1යි,  PC  Name 1යි, List  1ක් විදියට ප‌ෙන්නන්න, BAT 1ක් හදන්න පුලුවන්ද...?
(Wifi/Lan Network/Host pot)- ම‌ොක‌ේ හිටියත් network 1ක‌ේ තිය‌ෙ‌න Pc 1ක Bat 1ක Run කරපු ගමන් ප‌ෙ‌න්නන්න ඔ්නි.
mama balannam brooo,  Smile[Image: thumbsup.png]

(12-04-2019, 10:43 AM)zeal7 Wrote: මචං නටේවර්ක් ඒක‌ේ තිය‌ෙ‌න, Run ව‌ෙ‌න හැම PC 1ක‌ේම, IP Adders 1යි,  PC  Name 1යි, List  1ක් විදියට ප‌ෙන්නන්න, BAT 1ක් හදන්න පුලුවන්ද...?
(Wifi/Lan Network/Host pot)- ම‌ොක‌ේ හිටියත් network 1ක‌ේ තිය‌ෙ‌න Pc 1ක Bat 1ක Run කරපු ගමන් ප‌ෙ‌න්නන්න ඔ්නි.

[To see links please login or register here]

oke thiyana software eka use karahan broo. eke destopmonitor karannath puluwan ,cmd program ekakata wada oka godak advanced broooo...
Smile Smile Smile [Image: thumbsup.png]

(12-04-2019, 11:05 AM)Prohacker Wrote: Batch programming අපිටත් උගන්නන්නකෝ අයියේ .......
https://www.widane.com/thread-1047.html
oka balahan broooo
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)