ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] [Batch Tute 6] - Loops
#11
(05-05-2019, 07:21 PM)Kaizer Brother Wrote: gammah bn

Elama Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
1
Reply
#12
patta bn
[Image: giphy.gif]

Reply
#13
(05-10-2019, 03:55 AM)ටිකා Wrote: patta bn

Elama Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  [Tut] [Batch Tute 5] - Start Command Area Master 6 795 05-10-2019, 01:45 PM
Last Post: Area Master
  [Tut] [Batch Tute 4] - Color Command Area Master 14 1,578 05-10-2019, 01:45 PM
Last Post: Area Master
  [Tut] [Batch Tute 3] - Title Change Area Master 10 1,036 05-10-2019, 01:44 PM
Last Post: Area Master
  [Tut] [Batch Tute 2] - පළමු Batch File එක හදමු Area Master 8 964 05-10-2019, 01:44 PM
Last Post: Area Master
  [Tut] [Batch Tute 1] - Batch ගැන දැනගමු Area Master 16 1,164 05-10-2019, 01:44 PM
Last Post: Area Master
  [Tut] [Batch Tute 7] - Last Batch Tute Area Master 5 698 05-06-2019, 04:40 AM
Last Post: Area MasterUsers browsing this thread: 2 Guest(s)