ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] [Batch Tute 6] - Loops
#11
(05-05-2019, 07:21 PM)Kaizer Brother Wrote: gammah bn

Elama Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
1
Reply
#12
patta bn
[Image: giphy.gif]

Reply
#13
(05-10-2019, 03:55 AM)ටිකා Wrote: patta bn

Elama Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  [Tut] [Batch Tute 5] - Start Command Area Master 8 2,066 08-17-2019, 03:08 PM
Last Post: Sha2nn
  [Tut] [Batch Tute 2] - පළමු Batch File එක හදමු Area Master 10 2,444 08-15-2019, 11:37 AM
Last Post: Area Master
  [Tut] [Batch Tute 4] - Color Command Area Master 15 3,809 08-15-2019, 02:28 AM
Last Post: N4x3r
  [Tut] [Batch Tute 1] - Batch ගැන දැනගමු Area Master 17 3,406 08-14-2019, 11:16 AM
Last Post: Zen
Brick [Tut] Folder Lock with batch Kaizer Brother 9 540 08-10-2019, 04:50 AM
Last Post: Anøn LK
  [Tut] [Batch Tute 3] - Title Change Area Master 10 2,654 05-10-2019, 01:44 PM
Last Post: Area Master
  [Tut] [Batch Tute 7] - Last Batch Tute Area Master 5 1,617 05-06-2019, 04:40 AM
Last Post: Area MasterUsers browsing this thread: 1 Guest(s)