ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[EduMate] Cookies
#1
Cookies

Cookies are small files which are stored on a user's computer. They are designed to hold a modest amount of data specific to a particular client and website, and can be accessed either by the web server or the client computer.


__cfduid

__cfduid expires when you close your browser
__cfduid is a randomly generated number that identifies your browser


has_js

has_js expires when you close your browser
has_js lets us know whether or not you have JavaScript enabled in your  browser


cookie-agreed

cookie-agreed expires after 100 days.
cookie-agreed lets us know that you've agreed to our use of cookies

_ga

_ga expires after 2 years
_ga helps us count how many people visit this website by tracking if you’ve visited before


_gat

_gat expires after 10 minutes
_gat manages the rate at which page view requests are made


session

session expires after 1 year
session is used for our 'get in touch' webform and contains 3 components
NO  HUG AND KISSES  ONLY  BUG AND FIXES
#2
ela.. Smile
<>
.:: [Induwara Uthsara] :: [රතු කුරුල්ලා] ::.
</>
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star [Tut] Netflix Premium Account Cookies Injection Bug. Elite_x 67 15,072 06-13-2019, 03:28 PM
Last Post: HarryUsers browsing this thread: 1 Guest(s)