ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Question] මේකෙ අවුල කියන්නකො
#1
Heart 
මේ error එක නැති කරගන්නෙ කොහොමද කිය දෙන්නකො 


python h.py
  File "h.py", line 3
    print ('ok')
        ^
IndentationError: expected an indented block
$ Sad


a=10
if a==10:
print ('ok')
else:    print ('no')
#2
a=10
if a > a:
print("How")
else:
print("No")
1
1
Reply
#3
if else walata adala wana lines walata kalin tab ekk tiyanna
[Image: XqnO7xil.jpg]

Anøn LK 
(Admin & Moderate Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
1
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)