ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[EduMate] Batch Tutorial Collection (by Area Master)
#1


No.

Topic

Link
01Batch ගැන දැනගමුhttps://www.widane.com/thread-23.html
02පළමු Batch File එක හදමුhttps://www.widane.com/thread-30.html
03Title Changehttps://www.widane.com/thread-46.html
04Color Commandhttps://www.widane.com/thread-80.html
05Start Commandhttps://www.widane.com/thread-86.html
06Loopshttps://www.widane.com/thread-115.html
07Last Batch Tutehttps://www.widane.com/thread-129.html
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  [Tut] [Batch Tute 5] - Start Command Area Master 11 2,458 09-26-2019, 12:09 PM
Last Post: Area Master
  [Tut] [Batch Tute 2] - පළමු Batch File එක හදමු Area Master 10 2,821 08-15-2019, 11:37 AM
Last Post: Area Master
  [Tut] [Batch Tute 4] - Color Command Area Master 15 4,355 08-15-2019, 02:28 AM
Last Post: N4x3r
  [Tut] [Batch Tute 1] - Batch ගැන දැනගමු Area Master 17 3,996 08-14-2019, 11:16 AM
Last Post: Zen
Brick [Tut] Folder Lock with batch Kaizer Brother 9 756 08-10-2019, 04:50 AM
Last Post: Anøn LK
  [Tut] [Batch Tute 6] - Loops Area Master 12 4,216 05-10-2019, 01:45 PM
Last Post: Area Master
  [Tut] [Batch Tute 3] - Title Change Area Master 10 2,993 05-10-2019, 01:44 PM
Last Post: Area Master
  [Tut] [Batch Tute 7] - Last Batch Tute Area Master 5 1,805 05-06-2019, 04:40 AM
Last Post: Area MasterUsers browsing this thread: 1 Guest(s)