ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
[Tut] JavaScript - 3 (Operators)
#1
Star 
first we talk preview post,
✦use javascript insert html web page.
✦variable , data type and array

Operators

ඕනම programming language එකකදි operators පාවිච්චි කරන්නෙ ගනිත කර්ම සහ සැසදීම් කරන්න.

Mathematical Operators

එකතු කිරීම් , අඩු කිරීම් , බෙදීම් , වැඩි කිරීම් වැනි ගණිත කර්ම කරන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නෙ.

✦( + )  =addition එකතු කිරීම.
✦( - )  =subtraction අඩු කිරීම.
✦( * )  =multiplication වැඩි කිරීම.
✦( / )  =division බෙදීම.
✦( % )  =modulus එක සංඛ්‍යාවක් තව
              සංඛ්‍යාවකින් බෙදලා ඉතිරිය
              ගන්න.


<html>
<body>
<h1>mathematical operators</h1>
<script type ="text/javascript">
var x = Number (100);
var y = Number (5);
document.write (x += y+"<br>");
document.write (x -= y+"<br>");
document.write (x /= y+"<br>");
document.write (x *= y+"<br>");
document.write (x %= y+"<br>");
</script>
</body>
</html>

OUT PUT
[Image: FDvQN1Hl.jpg]

කලින් පෝස්ට් දෙක බැලුව නම් ඔයාලට ඔය කෝඩ් තේරුම් ගන්න පුලුවන් මේ වෙනකොට. එකම දේ නිතරම කියද්දි රසයක් නැති වෙනවනෙ ඒ නිසා මම ඔය කෝඩ් විස්තර කරන්න යන්නෙ නෑ ඔයාලම තේරුම් ගන්න.

Assignment Operators

සමාන ලකුන සමග වෙනත් ඔපරේටර් වර්ග යොදා ගෙන සකස් කර ඇත. එමගින් ගණිත කර්ම කෙටි මාර්ගයෙන් කර ගත හැකි අතර program එකේ ලිවිය යුතු code ප්‍රමාණය අඩු වේ.


✦( = )  = සාමාන්‍ය සමාන කිරීම්
✦( += )  =එකතු කිරීම සමග සමාන ලකුණ පාවිච්චි වෙන අවස්ථාව
✦( -= )  =අඩු කිරීම සමග සමාන ලකුණ පාවිච්චි වෙන අවස්ථාව
✦( *= )  =වැඩි කිරීම සමග සමාන ලකුණ පාවිච්චි වෙන අවස්ථාව
✦( /= )  =බෙදීම සමග සමාන ලකුණ පාවිච්චි වෙන අවස්ථාව
✦( %= )  =ප්‍රතිශත ලකුණ සමග සමාන ලකුණ භාවිත වෙන අවස්ථාව<html>

<body>

<h2>Assignments Operator</h2>

<script>

var x = 10;
var y = 5;

document.write (x+=y );
document.write ("/");
document.write (x-=y);
document.write ("/");
document.write (x*=y);
document.write ("/");
document.write (x/=y);
document.write ("/");
document.write (x%=y);

</script>

</body>

</html>

OUT PUT
[Image: XVYBtlbl.jpg]

අපි මේකෙ 7 වෙනි පේලිය ගත්තොත් ඒකෙ x+=y එකෙන් වෙන්නෙ x හා y variable එකතු කරාම එන අගය a variable එක තුලට යොමු කරන එක.

Logical Operators

ඔව් හෝ නැත යන අවස්ථා දෙක මත පදනම් කර ලැබෙන පිලිතුරු ලබා ගැනීමට මේවා පාවිච්චි කරනවා.

★&& (And)  කෝඩ් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගනනක් පාවිච්චි කරද්දි තමායි මේක පාවිච්චි කරන්නෙ.නමින්ම තේරෙනවානෙ "සහ". ඒ කියන්නෙ මෙහෙමයි මේක වැඩ කරන්නෙ හිතන්න අපි a , b කියල variable දෙකකට පිලිවෙලින් 20 , 30 කියල අගයන් දෙනවා. ඊලගට අපි ට ඕනි මේ දෙකම 50 ට වඩා අඩුද කියලා බලා ගන්න ඒ වගේ  වෙලාවට තමයි මේක  පාවිච්චි කරන්නෙ( a <50 && b<50) ඒ කියන්නෙ අපි දෙන කොන්දේසි ඔක්කොම හරි නම් විතරයි මේක වැඩ කරන්නෙ. පහල පොටෝ එක බැලුවම ඒක පැහැදිලි වෙයි.ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එයි මොනාද මේ කොන්දේසි කියලා දැන් ඔය උඩ උදාහරණයේ a<50 කියන්නෙ එක කොන්දේසියක් එහෙමත් නැත්නම් කන්ඩිෂන් එකක්. b<50 කියන්නෙ තවත් කොන්දේසියක්


★|| (or) මේකත් පාවිච්චි කරන්නෙ කෝඩ්  දෙකක් හරි ඊට වැඩි ගනනක් හරි යොදද්දි. නමින්ම තේරෙනවානෙ or ඒක නැත්නම් මේක.මේකෙ දි දීල තියෙන කොන්දේසි එකක් හරි කිහිපයක් හරි ඔක්කොම හරි හරි නම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

★! (not) මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ දීල තියෙන කොන්දේසි වැරදි නම් විතරයි.

පහල කෝඩ් එකෙන් තවත් පැහැදිලි කර ගන්න පුලුවන් වෙයි.

<html>

<body>

<h1>logical operators</h1>

<script type = "text/javascript">

var a = Number (50);
var b = Number (100);

document.write (a>30 && b<30);
document.write (a<30 || b<30);
document.write (! (a>b));
document.write (! (a<b));
document.write (a>30 && b>30)
document.write (a>30 || b>30)

</script>

</body>

</html>

OUT PUT
[Image: bm9HQQyl.jpg]

7පේලිය - a විශාලයි 30 ට වඩා සහ b
                  කුඩයි 30ට වඩා.
8පේලිය - a කුඩයි 30 ට වඩා සහ b
                කුඩයි 30 ට වඩා

ඔය විදිහට අනිත් ඒවත් හිතන්න.


Relational Operators

මේක පාවිච්චි කරන්නෙ variable කිහිපයක් පරික්ෂා කර බලා එහි සත්‍යාසත්‍ය බව තේරුම් ගන්න.

✦ ( != ) not equal to දී ඇති කොන්දේසි දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගනනක් අසමාන නම් මෙහි පිලිතුර true ලෙස ලැබේ.

✦ (==) is equal to දී ඇති කොන්දේසි දෙකක් හෝ වැඩි ගනනක් සමාන බව මෙයින් ප්‍රකාශ කරයි. මෙහි ඇති කන්ඩිෂන් සියල්ල සත්‍ය නම් පමනක් true ලෙස පිලිතුර ලැබේ.

✦ ( > ) greater than දී ඇති කොන්දේසි දෙකකින් දෙකකින් එක් කොන්දේසියකට වඩා අනිත් කොන්දේසිය විශාල බව පෙන්වීමට මෙය යොදා ගනී.

✦ ( < ) less than greater than දී ඇති කොන්දේසි දෙකකින් දෙකකින් එක් කොන්දේසියකට වඩා අනිත් කොන්දේසිය කුඩා බව පෙන්වීමට මෙය යොදා ගනී.

✦ (>=) greater than or equal to greater than දී ඇති කොන්දේසි දෙකකින් දෙකකින් එක් කොන්දේසියකට වඩා අනිත් කොන්දේසිය විශාල හෝ සමාන බව පෙන්වීමට මෙය යොදා ගනී.

✦ (<=)greater than දී ඇති කොන්දේසි දෙකකින් දෙකකින් එක් කොන්දේසියකට වඩා අනිත් කොන්දේසිය කුඩා හෝ සමාන බව පෙන්වීමට මෙය යොදා ගනී.

<html>

<body>

<h1>Relational Operators</h1>

<script type = "text/javascript">

var a = Number (5);
var b = Number (10);

document.write (a!=b);
document.write (a==b);
document.write (a>b);
document.write (a<b);
document.write (a>=b);
document.write (a<=b);

</script>

</body>

</html>

OUT PUT
[Image: RVrTclWl.jpg]

උඩ කෝඩ් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න.


[color=#44B8FF]Increment and Decrement operator


මෙමගින් යම් වේරියබල් එකක අගය අඩු හෝ වැඩි කල හැක. මෙහිදී අදාල variable එකෙහි දැනට ඇති අගය එකකින් වැඩි කිරීම හෝ අඩු කිරීම කරයි.

✦(++)Increment operator
✦(--) Decrement operator

<html>

<body>

<h1>Increment and </br>
Decrement operators</h1>

<script type = "text/javascript">

var a = Number (10);
var b = Number (5);

document.write (++a);
document.write ("/");
document.write (--a);
document.write ("/");
document.write (++b);
document.write ("/");
document.write (--b);

</script>

</body>

</html>

OUT PUT
[Image: yoOXstll.jpg]

ඔපරේටර් ක්‍රියාත්මක වීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන පිලිවෙල(උඩම එක ප්‍රමුඛත්වය වැඩිම එක වේ.)

✦ ()
✦ ++ , --
✦ *,/,%
✦ + , -
✦ > , < , >= , <=
✦ == , !=
✦ !
✦ &&
✦ ||


<html>

<body>

<h1> operators</h1>

<script type = "text/javascript">

var a = Number (10);
var b = Number (5);

document.write ((a+b)*2);
document.write ("/");
document.write (a*b/2);

</script>

</body>

</html>

OUT PUT
[Image: CJyu3Hhl.jpg]


ඔන්න එහෙනම් ඒකත් ඉවරයි. ඊලග එක conditional statement.
එහෙනම් හැමෝටම,
බුදු සරණයි.
ජය වේවා.
Simply thinking is my style;
#2
Ela Wink
|+| Knowledge |+| Discipline |+| Patience |+|

Area Master 
(Founder & Info. Sec. Analyst)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries:

[To see links please login or register here]

 
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  [Tut] [MEGATHREAD] Javascript සිංහලෙන් 0xEDD1E 10 1,530 09-14-2019, 10:39 AM
Last Post: Induwara Uthsara
Star [Tut] JavaScript -5 (Loop) ★Ka_Ni_▲KN▼ 1 216 09-13-2019, 03:06 AM
Last Post: Area Master
Star [Tut] JavaScript -4 (Conditional statement) ★Ka_Ni_▲KN▼ 1 185 09-13-2019, 03:06 AM
Last Post: Area Master
Smile [Tut] JavaScript-01 ★Ka_Ni_▲KN▼ 6 467 09-03-2019, 12:20 PM
Last Post: ZenUsers browsing this thread: 1 Guest(s)