ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for smt90
Summary
smt90
(Junior Member)

Total Kudos: 4

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 2
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 0 0 0
Last 6 months 0 0 0
All Time 2 0 0
Comments
Area Master ( 194 ) - Last updated 01-11-2019, 02:56 AM
Rating given for smt90's post in ඕනිම කෙනෙක්ව Track කරමු Trace කරමු

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 10-24-2018, 06:41 AM
Rating given for smt90's post in Share files from Android to Windows without any Software

Positive (+2): [No comment]