ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for Manju
Summary
Manju
(Junior Member)

Total Kudos: 16

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 10
  Positives Neutrals Negatives
Last week 1 0 0
Last month 2 0 0
Last 6 months 10 0 0
All Time 10 0 0
Comments
Area Master ( 186 ) - Last updated 07-14-2019, 06:26 AM
Rating given for Manju's post in Omega Capture The Flag Competition

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 186 ) - Last updated 06-30-2019, 12:22 PM
Rating given for Manju's post in A L G O R I T H M

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 186 ) - Last updated 05-28-2019, 04:02 AM
Rating given for Manju's post in Hardware පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඕනේද?

Positive (+2): [No comment]
ටිකා ( 43 ) - Last updated 04-04-2019, 05:35 AM
Rating given for Manju's post in Create your Own Game Layout

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 186 ) - Last updated 03-30-2019, 12:50 PM
Rating given for Manju's post in Trojan horse - හැඳින්වීම

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 186 ) - Last updated 03-30-2019, 12:50 PM
Rating given for Manju's post in PENTEST with KALI

Positive (+2): [No comment]
Mr.freak ( 10 ) - Last updated 03-26-2019, 09:00 PM
Rating given for Manju's post in Movies free Download කරන්න සුපිරි place එකක්!

Positive (+1): Mr.freak Rep++
holmantora ( 26 ) - Last updated 03-21-2019, 04:41 AM
Rating given for Manju's post in How to Hack Girl - කෙල්ලෙක් හැක් කරමු - 04

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 186 ) - Last updated 03-16-2019, 03:40 PM
Rating given for Manju's post in Bluejacking and Bluesnarfing

Positive (+2): [No comment]
Induwara Uthsara ( 264 ) - Last updated 03-08-2019, 01:01 PM
Rating given for Manju's post in කැල්කියුලේටරයක් හැදුවා..!

Positive (+1): [No comment]