ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for X_99
Summary
X_99
(Junior Member)

Total Kudos: 10

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 5
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 0 0 0
Last 6 months 5 0 0
All Time 5 0 0
Comments
Area Master ( 194 ) - Last updated 09-07-2019, 04:00 PM
Rating given for X_99's post in Internet එකේ ඉන්න ගමන් Bitcoin හොයමුද

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 09-07-2019, 03:59 PM
Rating given for X_99's post in Social Engineering වල හොඳ සහ නරක

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 09-07-2019, 03:59 PM
Rating given for X_99's post in What is the Cyber Kill Chain Model

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 09-07-2019, 03:59 PM
Rating given for X_99's post in Keyloggers (Introduction)

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 09-07-2019, 03:58 PM
Rating given for X_99's post in ඕනිම කෙනෙක්ව Track කරමු Trace කරමු

Positive (+2): [No comment]