ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for Xtizi
Summary
Xtizi
(Junior Member)

Total Kudos: 23

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 12
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 1 0 0
Last 6 months 8 0 0
All Time 12 0 0
Comments
Area Master ( 194 ) - Last updated 01-02-2020, 08:35 AM
Rating given for Xtizi's post in Please Help me

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 11-26-2019, 04:22 PM
Rating given for Xtizi's post in [SCAM ALERT] Whatsapp Offers 1000GB Free Internet

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 10-27-2019, 01:57 PM
Rating given for Xtizi's post in WiFi Password Viewer (Windows)

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 10-27-2019, 05:20 AM
Rating given for Xtizi's post in TV Series,Movie වල folder වල icon ලස්සනට වෙනස් කරන විදිහ බොයිස්!!!

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 09-18-2019, 05:22 AM
Rating given for Xtizi's post in TV එකෙන් subtitle එක්ක film බලන අලුත් විදිහක් ගැන

Positive (+2): [No comment]
holmantora ( 50 ) - Last updated 08-29-2019, 02:55 AM
Rating given for Xtizi's post in නිකන් ඉදලාපැය 24 න් $ 50 ක් හොයමු.

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 08-28-2019, 07:01 AM
Rating given for Xtizi's post in හිතට අල්ලන ANDROID ගේම් Review

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 08-21-2019, 04:35 PM
Rating given for Xtizi's post in visual basic ඔක්කොම keys තියනවා

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 06-26-2019, 01:44 PM
Rating given for Xtizi's post in C# සිංහලෙන්ම පාඩම් සෙට් එකක්.

Positive (+2): [No comment]
Anøn LK ( 68 ) - Last updated 06-23-2019, 08:18 PM
Rating given for Xtizi's post in C# සිංහලෙන්ම පාඩම් සෙට් එකක්.

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 06-10-2019, 04:28 AM
Rating given for Xtizi's post in rs.3400 ක font සෙට් එකක් නිකන් ඕන ද ?

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 194 ) - Last updated 05-28-2019, 04:35 AM
Rating given for Xtizi's post in WPA/WPA2 Hacking Without Dictionaries

Positive (+2): [No comment]