ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Reputation Report for OWL99
Summary
OWL99
(Junior Member)

Total Kudos: 39

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 25
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 0 0 0
Last 6 months 0 0 0
All Time 25 0 0
Comments
Area Master ( 193 ) - Last updated 12-04-2018, 12:24 PM
Rating given for OWL99's post in help ekak dennako me seen eka hadaganna barima tena methanata post ekak damme

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 12-03-2018, 12:40 PM
Rating given for OWL99's post in වයස අවුරුදු 12 පරිගණක හැකර්වරයා

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-30-2018, 03:53 PM
Rating given for OWL99's post in [Batch Tute 1] - Batch ගැන දැනගමු

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-30-2018, 01:05 PM
Rating given for OWL99's post in seeker tool

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-28-2018, 12:16 PM
Rating given for OWL99's post in Social engineering

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-28-2018, 12:12 PM
Rating given for OWL99's post in Zero-Day Vulnerability

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-28-2018, 12:12 PM
Rating given for OWL99's post in Dialog 4g router eka port forwading karanna bane

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-26-2018, 12:08 PM
Rating given for OWL99's post in [Batch Tute 2] - පළමු Batch File එක හදමු

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-20-2018, 03:34 PM
Rating given for OWL99's post in NirSoft - Mail PassView

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 193 ) - Last updated 11-20-2018, 02:54 PM
Rating given for OWL99's post

Positive (+2): [No comment]