ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
 
Reputation Report for OWL99
Summary
OWL99
(Junior Member)

Total Kudos: 33

Kudos From Members: 0
Kudos From Posts: 20
  Positives Neutrals Negatives
Last week 0 0 0
Last month 1 0 0
Last 6 months 20 0 0
All Time 20 0 0
Comments
Area Master ( 146 ) - Last updated 02-08-2019, 03:31 PM
Rating given for OWL99's post in ඕනිම කෙනෙක්ව Track කරමු Trace කරමු

Positive (+2): [No comment]
Induwara Uthsara ( 231 ) - Last updated 12-26-2018, 05:06 AM
Rating given for OWL99's post in seeker tool

Positive (+1): [No comment]
Induwara Uthsara ( 231 ) - Last updated 12-10-2018, 02:33 PM
Rating given for OWL99's post in Blogger Lesson - 7 (Blogger Gadgets 4 - Christmas Decorations)

Positive (+1): [No comment]
Induwara Uthsara ( 231 ) - Last updated 12-08-2018, 12:57 PM
Rating given for OWL99's post in kali linux phishing tool(new)

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 146 ) - Last updated 12-08-2018, 12:25 PM
Rating given for OWL99's post in kali linux phishing tool(new)

Positive (+2): [No comment]
Induwara Uthsara ( 231 ) - Last updated 12-07-2018, 02:15 PM
Rating given for OWL99's post in kali linux phishing tool(new)

Positive (+1): [No comment]
Mmx ( 141 ) - Last updated 12-07-2018, 08:47 AM
Rating given for OWL99's post in kali linux phishing tool(new)

Positive (+1): [No comment]
Induwara Uthsara ( 231 ) - Last updated 12-06-2018, 09:50 AM
Rating given for OWL99's post

Positive (+1): [No comment]
Induwara Uthsara ( 231 ) - Last updated 12-05-2018, 01:35 PM
Rating given for OWL99's post

Positive (+1): [No comment]
Area Master ( 146 ) - Last updated 12-04-2018, 12:24 PM
Rating given for OWL99's post in Nipe

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 146 ) - Last updated 12-04-2018, 12:24 PM
Rating given for OWL99's post in help ekak dennako me seen eka hadaganna barima tena methanata post ekak damme

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 146 ) - Last updated 12-03-2018, 12:40 PM
Rating given for OWL99's post in වයස අවුරුදු 12 පරිගණක හැකර්වරයා

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 146 ) - Last updated 11-30-2018, 03:53 PM
Rating given for OWL99's post in [Batch Tute 1] - Batch ගැන දැනගමු

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 146 ) - Last updated 11-30-2018, 01:05 PM
Rating given for OWL99's post in seeker tool

Positive (+2): [No comment]
Area Master ( 146 ) - Last updated 11-28-2018, 12:16 PM
Rating given for OWL99's post in Social engineering

Positive (+2): [No comment]