ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
 
Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Computing'
  Forum Threads Posts Last Post
Hot IT News
නවමු තාක්ෂණික යාවත්කාලීනවීම් ගැන තොරතුරු මෙතනට දාන්න.
13 71 Facebook හා Instagram වල ...
Yesterday, 04:40 PM
by Mahasona
Computer Softwares & Tools
Computer Softwares & Tools ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න පුළුවන්.
18 131 ESET Smart Security 10 wi...
03-23-2019, 10:21 AM
by Dldldl
Smartphone, Mobiles, Apps & SDK
ජංගම දුරකථන ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
14 95 සුපිරි call recoder එකක්
03-04-2019, 04:35 AM
by holmantora
Malware, Virus & Rat Removal Help
Malware, Virus සහ Rat වගේ දෙවල් ඉවත්කරගන්න විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 3 What is GandCrab Ransomwa...
11-13-2018, 09:06 AM
by Induwara Uthsara
Electronics, Electrical & IoT
Electronics, Electrical & IoT ගැන හැමදෙයක්ම මෙතන කතාකරමු.
13 77 multimeter
03-16-2019, 06:32 AM
by iMadusanka
Computer Overclocking, Customizing & Hardware
Computer Overclocking, Customizing සහ Hardware ගැන මෙතන කතා කරමු.
1 7 Download Cisco IT Essenti...
10-28-2018, 05:22 AM
by Area Master
Windows Operating Systems
Windows Operating Systems ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
6 29 Password අමතක උනත් PC එකේ...
02-12-2019, 02:50 PM
by Linda
Linux Operating Systems
Linux Operating Systems ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
13 69 Linux Gataw wiki's new HO...
03-18-2019, 12:21 PM
by Area Master
Apple Mac & OS X
Apple Mac සහ OS X ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
0 0
Never
Networking, Routers, Switches & Firewalls
Networking, Routers, Switches සහ Firewalls ගැන මෙතන කතා කරමු.
14 75 Network Testing Methods
03-05-2019, 03:13 PM
by Lushion Hydra
Miscellaneous Computer Talk
Computing සම්බන්ධව අනෙක් කිසිම Category එකකට දාන්න බැරි දෙවල් මෙතනට දාන්න.
8 46 කොහොමද delete කරන්න බැරි ...
02-24-2019, 08:16 AM
by Elite_x