ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Computing'
  Forum Threads Posts Last Post
Hot IT News
නවමු තාක්ෂණික යාවත්කාලීනවීම් ගැන තොරතුරු මෙතනට දාන්න.
14 74 Dialog ඩේටා දන්සල නොමිලේ ...
05-19-2019, 10:03 AM
by Area Master
Computer Softwares & Tools
Computer Softwares & Tools ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න පුළුවන්.
20 162 FREE දෙන්නේ හරිද ,
05-20-2019, 11:16 AM
by Dark Spyder
Smartphone, Mobiles, Apps & SDK
ජංගම දුරකථන ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
16 103 Dialog StarCall වලින් දැන...
05-18-2019, 12:26 AM
by Area Master
Malware, Virus & Rat Removal Help
Malware, Virus සහ Rat වගේ දෙවල් ඉවත්කරගන්න විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 3 What is GandCrab Ransomwa...
11-13-2018, 09:06 AM
by Induwara Uthsara
Electronics, Electrical & IoT
Electronics, Electrical & IoT ගැන හැමදෙයක්ම මෙතන කතාකරමු.
13 77 multimeter
03-16-2019, 06:32 AM
by iMadusanka
Computer Overclocking, Customizing & Hardware
Computer Overclocking, Customizing සහ Hardware ගැන මෙතන කතා කරමු.
1 7 Download Cisco IT Essenti...
10-28-2018, 05:22 AM
by Area Master
Windows Operating Systems
Windows Operating Systems ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
7 39 folder's icon එක වෙනස් කර...
05-08-2019, 12:33 AM
by Nicky_47
Linux Operating Systems
Linux Operating Systems ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
18 112 KALI LINUX - Introduction...
05-18-2019, 06:52 AM
by Defaltlk
Apple Mac & OS X
Apple Mac සහ OS X ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
0 0
Never
Networking, Routers, Switches & Firewalls
Networking, Routers, Switches සහ Firewalls ගැන මෙතන කතා කරමු.
18 92 Port Forwarding
05-18-2019, 12:38 PM
by Dark Spyder
Miscellaneous Computer Talk
Computing සම්බන්ධව අනෙක් කිසිම Category එකකට දාන්න බැරි දෙවල් මෙතනට දාන්න.
10 53 Dialog Google I/O 2019 Vi...
05-09-2019, 04:39 PM
by Induwara Uthsara