ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Hacks, Exploits & Various Discussions'
  Forum Threads Posts Last Post
Anonymity, Privacy & Spam
රහසේ වැඩකටයුතු කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
10 103 Tor (The Onion Router) කි...
28 minutes ago
by L4zyB0y
Phishing & Tabnabbing
Phishing සහ Tabnabbing ගැන මෙතන කතාකරමු.
7 108 Facebook Mobile Phishing ...
05-15-2019, 05:36 AM
by Kaizer Brother
Website & Forum Hacking
Website එහෙම Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
21 201 sqlmap os shell to revers...
05-20-2019, 08:27 AM
by Tommyboy77
Wireless Hacking
Wi-Fi වගේ Wireless දේවල් Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 52 Bluejacking and Bluesnarf...
03-20-2019, 02:56 PM
by Area Master
Instant Messaging Systems Hacking
Skype, IRC, ICQ, AIM සහ XMPP වගේ Instant Messaging Systems Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
DOS, DDOS & Botnets
ඔය DDos ගහන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 49 Ddos , Booting , Shells &...
03-08-2019, 09:00 AM
by Induwara Uthsara
Keyloggers & Keylogging
Keyloggers වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 12 Keyloggers (Introduction)
02-11-2019, 07:15 AM
by Area Master
Mobile Hacking
ජංගම දුරකථන වලින් කරන Hacking වැඩකෑලි ගැන මෙතන කතාකරමු.
8 56 ප්‍රස්නයක්
04-24-2019, 06:32 AM
by Hack123
Remote access
Remote access වගේ දේවල් කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 86 Anroid Rat
05-18-2019, 01:45 PM
by Mmx
Fake Viruses
හානිදායක නොවන Fake Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 4 Make Funny From Virus
11-10-2018, 02:54 PM
by Induwara Uthsara
Real Viruses
හානි දායක Real Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
3 20 Zip Bomb
03-10-2019, 06:54 AM
by Lushion Hydra
Hacking books & Hacking ebooks
Hacking ගැන ලියපු පොත්පත් ගැන මෙතන කතාකරමු.
11 52 Complete Hacking Course
05-13-2019, 06:31 AM
by Induwara Uthsara
Embedded Systems, Electronics, Gadgets & DIY
Embedded Systems, Electronics, Gadgets, PLCs සහ IoT Devices වගේ දෙවල් Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 66 Hardware පැත්තෙන් කරන්න ප...
05-21-2019, 07:35 AM
by iMadusanka
Automated Systems & Programs
Automated Bots වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
Hacking Tools
හැක් කරන්න භාවිත කරන tools මෙතනට දාමු.
6 55 Web Scanner
05-18-2019, 12:23 AM
by Area Master
Hacking Challenges
මෙතන ඕනම විදිහක Hacking Challenge එකක් දාන්න.
5 60 ezy challenge 1
05-22-2019, 12:11 PM
by OWL99
Other - Hacking related
Hacking, Cracking සහ Security වලට අදාල නමුත් අනෙක් එකකටවත් දාන්න බැරි ඒවා මෙතනට දාන්න.
30 254 python danna kenkek oni h...
Yesterday, 04:01 PM
by ph03n1x
Q&A
Hacking පිළිබදව ගැටලු තිබේ නම් මෙතනට දාන්න
11 125 Dialog http injector
05-09-2019, 05:44 AM
by supuneranda