ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Computing'
  Forum Threads Posts Last Post
Hot IT News
නවමු තාක්ෂණික යාවත්කාලීනවීම් ගැන තොරතුරු මෙතනට දාන්න.
23 116 Facebook Secret සහ Closed...
08-18-2019, 03:47 PM
by Zen
Computer Softwares & Tools
Computer Softwares & Tools ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න පුළුවන්.
30 212 ලිනක්ස් ටර්මිනල් එකට Asci...
09-01-2019, 02:04 AM
by ★Ka_Ni_▲KN▼
Smartphone, Mobiles, Apps & SDK
ජංගම දුරකථන ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
20 126 BTEP app eke command erro
10-11-2019, 03:48 AM
by Area Master
Malware, Virus & Rat Removal Help
Malware, Virus සහ Rat වගේ දෙවල් ඉවත්කරගන්න විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
2 6 Malwere , virus ගැන post ...
09-07-2019, 08:06 AM
by Nidhananjaya
Electronics, Electrical & IoT
Electronics, Electrical & IoT ගැන හැමදෙයක්ම මෙතන කතාකරමු.
16 81 OCTAPAD එකක් තනියම ගෙදර ඉ...
07-10-2019, 03:50 PM
by ideaPack lk
Computer Overclocking, Customizing & Hardware
Computer Overclocking, Customizing සහ Hardware ගැන මෙතන කතා කරමු.
1 7 Download Cisco IT Essenti...
10-28-2018, 05:22 AM
by Area Master
Windows Operating Systems
Windows Operating Systems ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
10 57 Adminidtrator Password
10-11-2019, 05:15 PM
by Malindap
Linux Operating Systems
Linux Operating Systems ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
22 128 Accessing the Dark Web - ...
07-10-2019, 02:58 PM
by anjana784
Apple Mac & OS X
Apple Mac සහ OS X ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
0 0
Never
Networking, Routers, Switches & Firewalls
Networking, Routers, Switches සහ Firewalls ගැන මෙතන කතා කරමු.
22 141 «««Computer Network සදහා ...
09-03-2019, 01:03 PM
by Zen
Miscellaneous Computer Talk
Computing සම්බන්ධව අනෙක් කිසිම Category එකකට දාන්න බැරි දෙවල් මෙතනට දාන්න.
12 58 TV එකෙන් subtitle එක්ක f...
09-18-2019, 01:28 PM
by Induwara Uthsara