ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
  Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Computing'
  Forum Threads Posts Last Post
Hot IT News
නවමු තාක්ෂණික යාවත්කාලීනවීම් ගැන තොරතුරු මෙතනට දාන්න.
10 47 Galaxy Note 8 Android Pie...
02-02-2019, 08:01 AM
by Induwara Uthsara
Computer Softwares & Tools
Computer Softwares & Tools ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න පුළුවන්.
16 117 IDM New Crack
02-14-2019, 01:27 PM
by Induwara Uthsara
Smartphone, Mobiles, Apps & SDK
ජංගම දුරකථන ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
11 74 හැමෝටම රු.2500
7 hours ago
by damith
Malware, Virus & Rat Removal Help
Malware, Virus සහ Rat වගේ දෙවල් ඉවත්කරගන්න විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 3 What is GandCrab Ransomwa...
11-13-2018, 09:06 AM
by Induwara Uthsara
Electronics, Electrical & IoT
Electronics, Electrical & IoT ගැන හැමදෙයක්ම මෙතන කතාකරමු.
11 54 DIY Arduino (0v - 20v) Vo...
01-20-2019, 10:59 AM
by Anøn LK
Computer Overclocking, Customizing & Hardware
Computer Overclocking, Customizing සහ Hardware ගැන මෙතන කතා කරමු.
1 7 Download Cisco IT Essenti...
10-28-2018, 05:22 AM
by Area Master
Windows Operating Systems
Windows Operating Systems ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
6 29 Password අමතක උනත් PC එකේ...
02-12-2019, 02:50 PM
by Nasmi_2004
Linux Operating Systems
Linux Operating Systems ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
11 52 Linux commands ඉගෙන ගමු.
Yesterday, 05:41 AM
by Sl Cyber King
Apple Mac & OS X
Apple Mac සහ OS X ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
0 0
Never
Networking, Routers, Switches & Firewalls
Networking, Routers, Switches සහ Firewalls ගැන මෙතන කතා කරමු.
13 62 ඕන කම්පියුටර් එකක් OFF කර...
7 hours ago
by Nasmi_2004
Miscellaneous Computer Talk
Computing සම්බන්ධව අනෙක් කිසිම Category එකකට දාන්න බැරි දෙවල් මෙතනට දාන්න.
6 31 DOS Toolkit
02-14-2019, 12:19 PM
by Induwara Uthsara