ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
 
Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Hacks, Exploits & Various Discussions'
  Forum Threads Posts Last Post
Anonymity, Privacy & Spam
රහසේ වැඩකටයුතු කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
7 63 හැඳින්වීම | Steganography...
03-26-2019, 10:57 AM
by holmantora
Phishing & Tabnabbing
Phishing සහ Tabnabbing ගැන මෙතන කතාකරමු.
7 100 FACEBOOK හැක් කරමු | FACE...
04-07-2019, 04:10 PM
by Area Master
Website & Forum Hacking
Website එහෙම Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
17 185 Exploitation Basics
Yesterday, 10:32 AM
by Dark Spyder
Wireless Hacking
Wi-Fi වගේ Wireless දේවල් Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 52 Bluejacking and Bluesnarf...
03-20-2019, 02:56 PM
by Area Master
Instant Messaging Systems Hacking
Skype, IRC, ICQ, AIM සහ XMPP වගේ Instant Messaging Systems Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
DOS, DDOS & Botnets
ඔය DDos ගහන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 49 Ddos , Booting , Shells &...
03-08-2019, 09:00 AM
by Induwara Uthsara
Keyloggers & Keylogging
Keyloggers වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 12 Keyloggers (Introduction)
02-11-2019, 07:15 AM
by Area Master
Mobile Hacking
ජංගම දුරකථන වලින් කරන Hacking වැඩකෑලි ගැන මෙතන කතාකරමු.
7 55 වල්පල් සහ TERMUX 2
04-23-2019, 03:57 AM
by Mmx
Remote access
Remote access වගේ දේවල් කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
2 73 Trojan horse - හැඳින්වීම
03-30-2019, 12:51 PM
by Area Master
Fake Viruses
හානිදායක නොවන Fake Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 4 Make Funny From Virus
11-10-2018, 02:54 PM
by Induwara Uthsara
Real Viruses
හානි දායක Real Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
3 20 Zip Bomb
03-10-2019, 06:54 AM
by Lushion Hydra
Hacking books & Hacking ebooks
Hacking ගැන ලියපු පොත්පත් ගැන මෙතන කතාකරමු.
11 47 1000 Hacking Tutorials
Yesterday, 04:28 PM
by Xtizi
Embedded Systems, Electronics, Gadgets & DIY
Embedded Systems, Electronics, Gadgets, PLCs සහ IoT Devices වගේ දෙවල් Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 58 SHODAN | හැකින් දි අයි.. ...
04-01-2019, 03:16 PM
by xe-non
Automated Systems & Programs
Automated Bots වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
Hacking Tools
හැක් කරන්න භාවිත කරන tools මෙතනට දාමු.
4 46 BurpSuite Pro free with f...
03-27-2019, 02:37 PM
by Induwara Uthsara
Hacking Challenges
මෙතන ඕනම විදිහක Hacking Challenge එකක් දාන්න.
4 55 S.F.C Challenge #1
04-19-2019, 05:32 AM
by Nick Killer(Nadun)
Other - Hacking related
Hacking, Cracking සහ Security වලට අදාල නමුත් අනෙක් එකකටවත් දාන්න බැරි ඒවා මෙතනට දාන්න.
28 263 Mega hack pack
Today, 01:48 AM
by Samee
Q&A
Hacking පිළිබදව ගැටලු තිබේ නම් මෙතනට දාන්න
9 103 අන්තවාදීන්ට එරෙහී වීම
Today, 05:30 AM
by BCC Hacker