ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
  Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Hacks, Exploits & Various Discussions'
  Forum Threads Posts Last Post
Anonymity, Privacy & Spam
රහසේ වැඩකටයුතු කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 18 Nipe
12-04-2018, 09:13 AM
by OWL99
Phishing & Tabnabbing
Phishing සහ Tabnabbing ගැන මෙතන කතාකරමු.
6 69 Free Hosting Sites for Ph...
Today, 08:42 AM
by Induwara Uthsara
Website & Forum Hacking
Website එහෙම Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
14 98 Netflix Premium Account C...
9 hours ago
by Elite_x
Wireless Hacking
Wi-Fi වගේ Wireless දේවල් Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
3 22 WiFi Hacking සම්පූර්ණ වීඩ...
8 hours ago
by Mmx
Instant Messaging Systems Hacking
Skype, IRC, ICQ, AIM සහ XMPP වගේ Instant Messaging Systems Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
DOS, DDOS & Botnets
ඔය DDos ගහන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 38 Ddos , Booting , Shells &...
Yesterday, 12:22 PM
by Induwara Uthsara
Keyloggers & Keylogging
Keyloggers වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 12 Keyloggers (Introduction)
02-11-2019, 07:15 AM
by Area Master
Mobile Hacking
ජංගම දුරකථන වලින් කරන Hacking වැඩකෑලි ගැන මෙතන කතාකරමු.
6 44 වල්පල් සහ TERMUX
02-13-2019, 12:59 PM
by Ravindu
Remote access
Remote access වගේ දේවල් කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
2 38 Android RAT - SPYNOTE V5 ...
02-07-2019, 07:01 AM
by Hansaka Dilshan
Fake Viruses
හානිදායක නොවන Fake Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 4 Make Funny From Virus
11-10-2018, 02:54 PM
by Induwara Uthsara
Real Viruses
හානි දායක Real Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
2 12 Zip Bomb
02-09-2019, 01:57 PM
by HeroSuji
Hacking books & Hacking ebooks
Hacking ගැන ලියපු පොත්පත් ගැන මෙතන කතාකරමු.
8 15 SQL Injection Attacks and...
11-04-2018, 04:22 AM
by Area Master
Embedded Systems, Electronics, Gadgets & DIY
Embedded Systems, Electronics, Gadgets, PLCs සහ IoT Devices වගේ දෙවල් Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
3 27 ඔයාගේ ATM කාඩ් එකත් Skimm...
02-15-2019, 03:09 PM
by Area Master
Automated Systems & Programs
Automated Bots වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
Hacking Tools
හැක් කරන්න භාවිත කරන tools මෙතනට දාමු.
3 20 seeker tool
12-27-2018, 02:21 PM
by රන්වන් මකරා
Hacking Challenges
මෙතන ඕනම විදිහක Hacking Challenge එකක් දාන්න.
3 36 S.F.C Challenge #1
01-16-2019, 03:54 PM
by S.F.C
Other - Hacking related
Hacking, Cracking සහ Security වලට අදාල නමුත් අනෙක් එකකටවත් දාන්න බැරි ඒවා මෙතනට දාන්න.
19 149 Social-Engineer | තවත් එක...
02-14-2019, 12:36 PM
by Induwara Uthsara
Q&A
Hacking පිළිබදව ගැටලු තිබේ නම් මෙතනට දාන්න
4 47 ඩයලොග් ටීවී
12-28-2018, 03:04 PM
by රන්වන් මකරා