ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Hacks, Exploits & Various Discussions'
  Forum Threads Posts Last Post
Anonymity, Privacy & Spam
රහසේ වැඩකටයුතු කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
10 113 හැඳින්වීම | Steganography...
06-10-2019, 02:02 PM
by Bumindu sandeepa
Phishing & Tabnabbing
Phishing සහ Tabnabbing ගැන මෙතන කතාකරමු.
7 108 Facebook Mobile Phishing ...
05-15-2019, 05:36 AM
by Kaizer Brother
Website & Forum Hacking
Website එහෙම Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
23 213 Netflix Premium Account C...
06-13-2019, 03:28 PM
by Harry
Wireless Hacking
Wi-Fi වගේ Wireless දේවල් Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 60 WPA/WPA2 Hacking Without ...
05-31-2019, 02:39 AM
by Xtizi
Instant Messaging Systems Hacking
Skype, IRC, ICQ, AIM සහ XMPP වගේ Instant Messaging Systems Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 3 Whatsapp hack
06-04-2019, 01:53 PM
by Mmx
DOS, DDOS & Botnets
ඔය DDos ගහන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 49 Ddos , Booting , Shells &...
03-08-2019, 09:00 AM
by Induwara Uthsara
Keyloggers & Keylogging
Keyloggers වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 16 Keyloggers (Introduction)
06-16-2019, 03:29 AM
by Area Master
Mobile Hacking
ජංගම දුරකථන වලින් කරන Hacking වැඩකෑලි ගැන මෙතන කතාකරමු.
10 60 Basic Commands Of Termux
Yesterday, 02:47 PM
by Lushion Hydra
Remote access
Remote access වගේ දේවල් කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
7 93 Android RAT - SPYNOTE V5 ...
Yesterday, 04:37 PM
by Kavimadu
Fake Viruses
හානිදායක නොවන Fake Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 4 Make Funny From Virus
11-10-2018, 02:54 PM
by Induwara Uthsara
Real Viruses
හානි දායක Real Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 24 SMS BOM
06-10-2019, 02:58 PM
by Mr. X
Hacking books & Hacking ebooks
Hacking ගැන ලියපු පොත්පත් ගැන මෙතන කතාකරමු.
13 64 නිරුවතක විලාපය (The Screa...
06-13-2019, 06:45 AM
by Area Master
Embedded Systems, Electronics, Gadgets & DIY
Embedded Systems, Electronics, Gadgets, PLCs සහ IoT Devices වගේ දෙවල් Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 66 Hardware පැත්තෙන් කරන්න ප...
05-21-2019, 07:35 AM
by iMadusanka
Automated Systems & Programs
Automated Bots වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
Hacking Tools
හැක් කරන්න භාවිත කරන tools මෙතනට දාමු.
6 56 Web Scanner
06-01-2019, 06:09 AM
by Lushion Hydra
Hacking Challenges
මෙතන ඕනම විදිහක Hacking Challenge එකක් දාන්න.
9 76 HackTheBox - Help
06-15-2019, 05:05 AM
by Anøn LK
Other - Hacking related
Hacking, Cracking සහ Security වලට අදාල නමුත් අනෙක් එකකටවත් දාන්න බැරි ඒවා මෙතනට දාන්න.
31 260 Hack The Box: How to get ...
06-15-2019, 09:19 AM
by Sasindu Shamika
Q&A
Hacking පිළිබදව ගැටලු තිබේ නම් මෙතනට දාන්න
11 125 Dialog http injector
05-09-2019, 05:44 AM
by supuneranda