ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Hacks, Exploits & Various Discussions'
  Forum Threads Posts Last Post
Anonymity, Privacy & Spam
රහසේ වැඩකටයුතු කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
13 144 image එකක files හංගමු.
11-21-2019, 07:45 AM
by Induwara Uthsara
Phishing & Tabnabbing
Phishing සහ Tabnabbing ගැන මෙතන කතාකරමු.
11 121 FACEBOOK හැක් කරමු | FACE...
Yesterday, 03:48 PM
by Anuja
Website & Forum Hacking
Website එහෙම Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
27 240 Pen-testing tutorial - 00...
11-25-2019, 02:22 PM
by dhanujathishakya
Wireless Hacking
Wi-Fi වගේ Wireless දේවල් Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
7 73 WiFi Password Viewer (Win...
11-09-2019, 03:35 AM
by Mr. X
Instant Messaging Systems Hacking
Skype, IRC, ICQ, AIM සහ XMPP වගේ Instant Messaging Systems Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
2 17 WhatsApp Hack
09-13-2019, 12:05 PM
by Luzifer
DOS, DDOS & Botnets
ඔය DDos ගහන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 65 DDoS Attack [ජීවිත පාඩම]
09-30-2019, 01:19 PM
by Elite_x
Keyloggers & Keylogging
Keyloggers වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 17 Keyloggers (Introduction)
09-07-2019, 01:45 PM
by X_99
Mobile Hacking
ජංගම දුරකථන වලින් කරන Hacking වැඩකෑලි ගැන මෙතන කතාකරමු.
11 63 Scammer sms in sri lanka
09-08-2019, 04:55 AM
by wolvoring
Remote access
Remote access වගේ දේවල් කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
8 122 Android RAT - SPYNOTE V5 ...
12-09-2019, 09:00 AM
by s_zone
Fake Viruses
හානිදායක නොවන Fake Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 4 Make Funny From Virus
11-10-2018, 02:54 PM
by Induwara Uthsara
Real Viruses
හානි දායක Real Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 33 Computer එකට කෙලවිලා යන්න...
11-25-2019, 03:32 AM
by k4li11011
Hacking books & Hacking ebooks
Hacking ගැන ලියපු පොත්පත් ගැන මෙතන කතාකරමු.
15 79 හැකින් පොතක් The Hacker ...
11-21-2019, 07:53 AM
by Induwara Uthsara
Embedded Systems, Electronics, Gadgets & DIY
Embedded Systems, Electronics, Gadgets, PLCs සහ IoT Devices වගේ දෙවල් Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 69 SHODAN | හැකින් දි අයි.. ...
06-27-2019, 05:49 AM
by holmantora
Automated Systems & Programs
Automated Bots වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
Hacking Tools
හැක් කරන්න භාවිත කරන tools මෙතනට දාමු.
13 100 CUPP Tool
12-02-2019, 01:00 PM
by Sha2nn
Hacking Challenges
මෙතන ඕනම විදිහක Hacking Challenge එකක් දාන්න.
13 114 Widane CTF | v1.0
08-30-2019, 04:23 AM
by ★Ka_Ni_▲KN▼
Other - Hacking related
Hacking, Cracking සහ Security වලට අදාල නමුත් අනෙක් එකකටවත් දාන්න බැරි ඒවා මෙතනට දාන්න.
38 359 Get the WiFi Password wit...
9 hours ago
by Eshan Theekshana
Q&A
Hacking පිළිබදව ගැටලු තිබේ නම් මෙතනට දාන්න
22 183 WinRAR file එකක password ...
12-05-2019, 04:58 AM
by dimuth92