ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Hacks, Exploits & Various Discussions'
  Forum Threads Posts Last Post
Anonymity, Privacy & Spam
රහසේ වැඩකටයුතු කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
13 141 ඕනිම කෙනෙක්ව Track කරමු T...
09-27-2019, 04:26 AM
by Area Master
Phishing & Tabnabbing
Phishing සහ Tabnabbing ගැන මෙතන කතාකරමු.
11 125 Requesting
10-19-2019, 02:16 PM
by Tarzandragon
Website & Forum Hacking
Website එහෙම Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
26 235 Pen-testing tutorial - 00...
10-14-2019, 12:07 PM
by Lord Mansara
Wireless Hacking
Wi-Fi වගේ Wireless දේවල් Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
6 63 WPA/WPA2 Hacking Without ...
09-27-2019, 03:47 PM
by poorna96
Instant Messaging Systems Hacking
Skype, IRC, ICQ, AIM සහ XMPP වගේ Instant Messaging Systems Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
2 17 WhatsApp Hack
09-13-2019, 12:05 PM
by Zen
DOS, DDOS & Botnets
ඔය DDos ගහන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 65 DDoS Attack [ජීවිත පාඩම]
09-30-2019, 01:19 PM
by Elite_x
Keyloggers & Keylogging
Keyloggers වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 17 Keyloggers (Introduction)
09-07-2019, 01:45 PM
by X_99
Mobile Hacking
ජංගම දුරකථන වලින් කරන Hacking වැඩකෑලි ගැන මෙතන කතාකරමු.
11 63 Scammer sms in sri lanka
09-08-2019, 04:55 AM
by wolvoring
Remote access
Remote access වගේ දේවල් කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
8 108 Android RAT - SPYNOTE V5 ...
09-22-2019, 05:13 AM
by shanbttdm
Fake Viruses
හානිදායක නොවන Fake Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 4 Make Funny From Virus
11-10-2018, 02:54 PM
by Induwara Uthsara
Real Viruses
හානි දායක Real Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 30 Computer එකට කෙලවිලා යන්න...
10-03-2019, 02:42 PM
by Sl Cyber King
Hacking books & Hacking ebooks
Hacking ගැන ලියපු පොත්පත් ගැන මෙතන කතාකරමු.
14 73 නිරුවතක විලාපය (The Screa...
08-09-2019, 01:47 PM
by Area Master
Embedded Systems, Electronics, Gadgets & DIY
Embedded Systems, Electronics, Gadgets, PLCs සහ IoT Devices වගේ දෙවල් Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 69 SHODAN | හැකින් දි අයි.. ...
06-27-2019, 05:49 AM
by holmantora
Automated Systems & Programs
Automated Bots වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
Hacking Tools
හැක් කරන්න භාවිත කරන tools මෙතනට දාමු.
10 84 Trape (people tracker)
09-26-2019, 07:42 PM
by poorna96
Hacking Challenges
මෙතන ඕනම විදිහක Hacking Challenge එකක් දාන්න.
13 114 Widane CTF | v1.0
08-30-2019, 04:23 AM
by ★Ka_Ni_▲KN▼
Other - Hacking related
Hacking, Cracking සහ Security වලට අදාල නමුත් අනෙක් එකකටවත් දාන්න බැරි ඒවා මෙතනට දාන්න.
37 355 Pentesting and Red Teamin...
10-18-2019, 02:41 PM
by Induwara Uthsara
Q&A
Hacking පිළිබදව ගැටලු තිබේ නම් මෙතනට දාන්න
16 157 Dialog http injector
10-06-2019, 12:12 PM
by poorna96