ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
෴Recent Threads෴
Thread / Author Forum Posts Views Last Post
Avatar [Tut] C# Tutorial - 09 Exceptions
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
0
4
Avatar 3 hours ago
Last Post: Nilanga Gayashan
Avatar [Tut] DDoS Attack [ජීවිත පාඩම]
Elite_x
DOS, DDOS & Botnets
10
1625
Avatar 5 hours ago
Last Post: RedEagle
Avatar [EduMate] C++ TUTORIAL SERIES coming soon Baby
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
0
5
Avatar 7 hours ago
Last Post: Nilanga Gayashan
Avatar [Tut] C# Tutorial - 08 More Complex Classes
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
0
7
Avatar 7 hours ago
Last Post: Nilanga Gayashan
Avatar විධානේ Freelancing පටන් ගන්න
holmantora
Marketplace Discussions
8
63
Avatar 9 hours ago
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] C# Tutorial - 07 Collections
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
1
23
Avatar 9 hours ago
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] C# Tutorial - 05 Variables
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
3
27
Avatar 9 hours ago
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] C# Tutorial - 06 Custom Classes and Objects
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
2
29
Avatar 9 hours ago
Last Post: Area Master
Avatar visual basic ඔක්කොම keys තියනවා
Xtizi
.NET - VB, C# & ASP.NET
3
69
Avatar 08-22-2019, 05:12 PM
Last Post: Nicky_47
Avatar [Tut] C# Tutorial - 04 Program Flow
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
2
51
Avatar 08-22-2019, 03:24 PM
Last Post: Nilanga Gayashan
Avatar [Tut] C# Tutorial - 03 C# Language Fundamentals
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
1
36
Avatar 08-21-2019, 04:33 PM
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] C# Tutorial - 01 Introduction
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
3
65
Avatar 08-21-2019, 04:33 PM
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] C# Tutorial - 02 Getting Started with C#
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
2
50
Avatar 08-21-2019, 04:33 PM
Last Post: Area Master
Avatar [EduMate] C# Tutorial content
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
3
53
Avatar 08-21-2019, 04:32 PM
Last Post: Area Master
Avatar [Question] cyber sequrity annual meet ekak
Nilanga Gayashan
Q&A
5
102
Avatar 08-21-2019, 04:32 PM
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] image එකක files හංගමු.
Anøn LK
Anonymity, Privacy & Spam
6
202
Avatar 08-21-2019, 01:58 PM
Last Post: Kasun Dilshan
Avatar [Downloads] OpenCMD [Pre-release]
SaNoJRTX
Computer Softwares & Tools
3
285
Avatar 08-21-2019, 12:32 PM
Last Post: Induwara Uthsara
Avatar [Downloads] WinRAR v5.71 Crack - [Latest Version]
Mahasona
Computer Softwares & Tools
7
305
Avatar 08-21-2019, 12:22 PM
Last Post: Nick Killer(Nadun)
Avatar AL Python Sinhala 2019 - Full Coverage of Syllabus | ALL in 1 | AL ICT |
ideaPack lk
Python
5
444
Avatar 08-21-2019, 12:02 PM
Last Post: Zen
Avatar [Tell to Staff] වැදගත් POST පිලිබඳ
ටිකා
Tell to Staff
11
1597
Avatar 08-21-2019, 12:01 PM
Last Post: Zen
Avatar [Downloads] Facebook Mobile Phishing Script Download [2019 official]
Elite_x
Phishing & Tabnabbing
13
4001
Avatar 08-20-2019, 09:33 PM
Last Post: gepe97
Avatar C++ Lesson Series
Nick Killer(Nadun)
.NET - VB, C# & ASP.NET
5
645
Avatar 08-20-2019, 07:04 PM
Last Post: Nilanga Gayashan
Avatar [Hot IT News] Facebook Secret සහ Closed සෑදීමේ හැකියාව Facebook ආයතනය මගින් ඉවත් කිරීමට සැරසෙයි.
Anøn LK
Hot IT News
2
252
Avatar 08-18-2019, 03:47 PM
Last Post: Zen
Avatar [Tut] ලිනක්ස් ටර්මිනල් එකට Ascii Text බැනර් එකක් | FIGLET
Zen
Computer Softwares & Tools
5
230
Avatar 08-18-2019, 01:20 PM
Last Post: Induwara Uthsara
Avatar Helakuru Lite 48 hours challenge
SaNoJRTX
Hacking Challenges
0
97
Avatar 08-18-2019, 12:42 PM
Last Post: SaNoJRTX

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Hot IT News
නවමු තාක්ෂණික යාවත්කාලීනවීම් ගැන තොරතුරු මෙතනට දාන්න.
23 116 Facebook Secret සහ Closed...
08-18-2019, 03:47 PM
by Zen
Computer Softwares & Tools
Computer Softwares & Tools ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න පුළුවන්.
30 211 OpenCMD [Pre-release]
08-21-2019, 12:32 PM
by Induwara Uthsara
Smartphone, Mobiles, Apps & SDK
ජංගම දුරකථන ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
18 122 mobile phone software ins...
07-23-2019, 05:02 PM
by Sadeep malshan
Malware, Virus & Rat Removal Help
Malware, Virus සහ Rat වගේ දෙවල් ඉවත්කරගන්න විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
2 5 Malwere , virus ගැන post ...
08-09-2019, 01:58 PM
by Area Master
Electronics, Electrical & IoT
Electronics, Electrical & IoT ගැන හැමදෙයක්ම මෙතන කතාකරමු.
16 81 OCTAPAD එකක් තනියම ගෙදර ඉ...
07-10-2019, 03:50 PM
by ideaPack lk
Computer Overclocking, Customizing & Hardware
Computer Overclocking, Customizing සහ Hardware ගැන මෙතන කතා කරමු.
1 7 Download Cisco IT Essenti...
10-28-2018, 05:22 AM
by Area Master
Windows Operating Systems
Windows Operating Systems ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
8 49 Windows 10 වලට අලුත් them...
07-04-2019, 09:36 AM
by zeal7
Linux Operating Systems
Linux Operating Systems ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
22 128 Accessing the Dark Web - ...
07-10-2019, 02:58 PM
by anjana784
Apple Mac & OS X
Apple Mac සහ OS X ගැන හැමදෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
0 0
Never
Networking, Routers, Switches & Firewalls
Networking, Routers, Switches සහ Firewalls ගැන මෙතන කතා කරමු.
21 122 මොකක්ද මේ Firewall කියන්න...
07-29-2019, 07:30 AM
by Mahasona
Miscellaneous Computer Talk
Computing සම්බන්ධව අනෙක් කිසිම Category එකකට දාන්න බැරි දෙවල් මෙතනට දාන්න.
11 55 Amazon one year free wind...
06-01-2019, 03:14 AM
by Area Master

[-]
WF Shoutbox
Notice :
[-]
Board Statistics
Who's Online [Complete List]
47 users active in the past 15 minutes (0 members, 0 of whom are invisible, and 43 guests).
Bing, Yandex, Google, UptimeRobot
Board Statistics
Our members have made a total of 5,174 posts in 723 threads.
We currently have 2,630 members registered.
Please welcome our newest member, RedEagle
The most users online at one time was 555 on 07-03-2019 at 03:16 PM
Forum Statistics