ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register HereWe've Reached 2000+ Members!!!. Thank You for Your support. (June 16)


෴Recent Threads෴
Thread / Author Forum Posts Views Last Post
Avatar rs.3400 ක font සෙට් එකක් නිකන් ඕන ද ?
Xtizi
Graphics Discussions
8
176
Avatar 3 hours ago
Last Post: Xtizi
Avatar linux sinhala font
darkloard
Computer Softwares & Tools
0
20
Avatar Today, 04:27 AM
Last Post: darkloard
Avatar [Tut] Android RAT - SPYNOTE V5 FULL VERSION free Download
Elite_x
Remote access
59
9353
Avatar Yesterday, 04:37 PM
Last Post: Kavimadu
Avatar [Tut] Basic Commands Of Termux
R4'0N3 KR332
Mobile Hacking
6
1015
Avatar Yesterday, 02:47 PM
Last Post: Lushion Hydra
Avatar [Tut] Advance commands in Termux
R4'0N3 KR332
Mobile Hacking
4
802
Avatar Yesterday, 02:44 PM
Last Post: Lushion Hydra
Avatar [EduMate] All Kali Linux Commands
Defaltlk
Linux Operating Systems
3
188
Avatar Yesterday, 02:42 PM
Last Post: Lushion Hydra
Avatar [Tut] Website Blocking (Hosts file editing)
Area Master
Windows Operating Systems
11
1285
Avatar Yesterday, 12:31 PM
Last Post: Area Master
Avatar Face recognition software
Defaltlk
Thread Requests
5
111
Avatar 06-16-2019, 03:33 AM
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] Keyloggers (Introduction)
Area Master
Keyloggers & Keylogging
15
1585
Avatar 06-16-2019, 03:29 AM
Last Post: Area Master
Avatar Driver Easy license key (1 PC / 1 Year) | Give Away
Anøn LK
Shopping Deals
0
53
Avatar 06-15-2019, 12:57 PM
Last Post: Anøn LK

[-]
WF Shoutbox
Notice :
[-]
Forum Threads Posts Last Post
Anonymity, Privacy & Spam
රහසේ වැඩකටයුතු කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
10 113 හැඳින්වීම | Steganography...
06-10-2019, 02:02 PM
by Bumindu sandeepa
Phishing & Tabnabbing
Phishing සහ Tabnabbing ගැන මෙතන කතාකරමු.
7 108 Facebook Mobile Phishing ...
05-15-2019, 05:36 AM
by Kaizer Brother
Website & Forum Hacking
Website එහෙම Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
23 213 Netflix Premium Account C...
06-13-2019, 03:28 PM
by Harry
Wireless Hacking
Wi-Fi වගේ Wireless දේවල් Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 60 WPA/WPA2 Hacking Without ...
05-31-2019, 02:39 AM
by Xtizi
Instant Messaging Systems Hacking
Skype, IRC, ICQ, AIM සහ XMPP වගේ Instant Messaging Systems Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 3 Whatsapp hack
06-04-2019, 01:53 PM
by Mmx
DOS, DDOS & Botnets
ඔය DDos ගහන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 49 Ddos , Booting , Shells &...
03-08-2019, 09:00 AM
by Induwara Uthsara
Keyloggers & Keylogging
Keyloggers වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 16 Keyloggers (Introduction)
06-16-2019, 03:29 AM
by Area Master
Mobile Hacking
ජංගම දුරකථන වලින් කරන Hacking වැඩකෑලි ගැන මෙතන කතාකරමු.
10 60 Basic Commands Of Termux
Yesterday, 02:47 PM
by Lushion Hydra
Remote access
Remote access වගේ දේවල් කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
7 93 Android RAT - SPYNOTE V5 ...
Yesterday, 04:37 PM
by Kavimadu
Fake Viruses
හානිදායක නොවන Fake Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 4 Make Funny From Virus
11-10-2018, 02:54 PM
by Induwara Uthsara
Real Viruses
හානි දායක Real Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 24 SMS BOM
06-10-2019, 02:58 PM
by Mr. X
Hacking books & Hacking ebooks
Hacking ගැන ලියපු පොත්පත් ගැන මෙතන කතාකරමු.
13 64 නිරුවතක විලාපය (The Screa...
06-13-2019, 06:45 AM
by Area Master
Embedded Systems, Electronics, Gadgets & DIY
Embedded Systems, Electronics, Gadgets, PLCs සහ IoT Devices වගේ දෙවල් Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 66 Hardware පැත්තෙන් කරන්න ප...
05-21-2019, 07:35 AM
by iMadusanka
Automated Systems & Programs
Automated Bots වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
Hacking Tools
හැක් කරන්න භාවිත කරන tools මෙතනට දාමු.
6 56 Web Scanner
06-01-2019, 06:09 AM
by Lushion Hydra
Hacking Challenges
මෙතන ඕනම විදිහක Hacking Challenge එකක් දාන්න.
9 76 HackTheBox - Help
06-15-2019, 05:05 AM
by Anøn LK
Other - Hacking related
Hacking, Cracking සහ Security වලට අදාල නමුත් අනෙක් එකකටවත් දාන්න බැරි ඒවා මෙතනට දාන්න.
31 260 Hack The Box: How to get ...
06-15-2019, 09:19 AM
by Sasindu Shamika
Q&A
Hacking පිළිබදව ගැටලු තිබේ නම් මෙතනට දාන්න
11 125 Dialog http injector
05-09-2019, 05:44 AM
by supuneranda

Forum stats
Latest posts
Topic Date, time  Author Last Sender Forum
  rs.3400 ක font සෙට් එකක්... 06-18, 15:36 Xtizi Xtizi Graphics Disc...
  linux sinhala font 06-18, 04:27 darkloard darkloard Computer Soft...
  [Tut] Android RAT - SPYNO... 06-17, 16:37 Elite_x Kavimadu Remote access
  [Tut] Basic Commands Of T... 06-17, 14:47 R4'0N3 KR332 Lushion Hydra Mobile Hackin...
  [Tut] Advance commands in... 06-17, 14:44 R4'0N3 KR332 Lushion Hydra Mobile Hackin...
  [EduMate] All Kali Linux ... 06-17, 14:42 Defaltlk Lushion Hydra Linux Operati...
  [Tut] Website Blocking (H... 06-17, 12:31 Area Master Area Master Windows Opera...
  Face recognition software 06-16, 03:33 Defaltlk Area Master Thread Reques...
  [Tut] Keyloggers (Introdu... 06-16, 03:29 Area Master Area Master Keyloggers & ...
  Driver Easy license key (... 06-15, 12:57 Anøn LK Anøn LK Shopping Deal...
  [Tut] Hack The Box: How t... 06-15, 09:19 Anøn LK Sasindu Shamika Other - Hacki...
  HackTheBox - Help 06-15, 05:05 Anøn LK Anøn LK Hacking Chall...
  [Tut] Netflix Premium Acc... 06-13, 15:28 Elite_x Harry Website & For...
  [Tut] WinSpy 06-13, 07:02 wolvoring Area Master Remote access
  [E-Book] නිරුවතක විලාපය (... 06-13, 06:45 Area Master Area Master Hacking books...
  [Tut] Folder Background c... 06-12, 10:30 Redress Kaizer Brother Windows Opera...
  How to make Dialog My Tv ... 06-12, 04:24 : HardAtt3aker Maduranga Thread Reques...
  ezy challenge 2 06-11, 20:57 darkloard Mmx Hacking Chall...
  [Question] Gsm/3G/4G sign... 06-11, 03:01 Bumindu sandeepa Sl Cyber King Electronics, ...
  ezy challenge 1 user guid... 06-10, 19:43 darkloard Anøn LK Hacking Chall...
  [Tut] SMS BOM 06-10, 14:58 wolvoring Mr. X Real Viruses
Most views
  දවසට 3$ ගානේ ... 10457
  Easy Challeng... 10160
  Android RAT -... 9353
  Netflix Premi... 7889
  Widane Rules ... 6064
  FACEBOOK හැක්... 5982
  Google Dork ක... 5829
  ඕනිම කෙනෙක්ව ... 5169
  Elite Challen... 4993
  ඔයා use කරන W... 4939
Top thread posters
Area Master 103
Elite_x 71
Anøn LK 34
ph03n1x 27
Induwara Uthsara 25
wolvoring 24
Mmx 24
Defaltlk 19
7H1L1N4_N1M35H 17
xe-non 12
Most replies
  Netflix Premi... 67
  Android RAT -... 59
  දවසට 3$ ගානේ ... 49
  FACEBOOK හැක්... 43
  Koombiyo: The... 37
  ඔයා use කරන W... 33
  ඕනිම කෙනෙක්ව ... 29
  Widane Forums... 29
  Elite Challen... 25
  Widane Forums... 25
Top posters
Area Master 823
Induwara Uthsara 517
Elite_x 337
Mmx 323
Anøn LK 205
OWL99 99
Bumindu sandeepa 84
Nick Killer(Nadun) 84
Linda 81
Lushion Hydra 77
Most reputations
Induwara Uthsara 262
Mmx 188
Area Master 183
Elite_x 132
7H1L1N4_N1M35H 69
Anøn LK 59
Mahasona 58
ph03n1x 56
Bumindu sandeepa 54
Sl Cyber King 50
Top referrers
Area Master 19
Elite_x 18
Mr. X 9
Anjana sadaruvan 6
Anøn LK 6
darkloard 4
Induwara Uthsara 3
Avishka sampath 3
#Kalana 2018# 3
dangerhacker 3

[-]
Board Statistics
Who's Online [Complete List]
37 users active in the past 15 minutes (1 member, 0 of whom are invisible, and 33 guests).
Bing, UptimeRobot, Google, Indika95
Today's Birthdays
ridoypost (20), Secretbat (28), Im Anonymous (18), Kavee (18), ridoyseo (20), dev (29), nirmala95 (26)
Board Statistics
Our members have made a total of 4,464 posts in 589 threads.
We currently have 2,017 members registered.
Please welcome our newest member, Indika95
The most users online at one time was 509 on 09-22-2018 at 02:07 PM
Forum Statistics