ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
 
෴Recent Threads෴
Thread / Author Forum Posts Views Last Post
https://www.widane.com/uploads/staffavatars/elitex.gif [Tut] Android RAT - SPYNOTE V5 FULL VERSION free Download
Elite_x
Remote access
30
1960
https://www.widane.com/uploads/randavatar//avatar81.png 27 minutes ago
Last Post: Amil sudaraka
https://www.widane.com/uploads/avatars/avatar_6.jpg?dateline=1536767783 [Tut] Linux Exploit Development
ph03n1x
Other - Hacking related
4
11
https://www.widane.com/uploads/avatars/avatar_6.jpg?dateline=1536767783 2 hours ago
Last Post: ph03n1x
https://www.widane.com/uploads/avatars/avatar_1096.jpg?dateline=1550416346 [Tut] මම අද ගෙනාවේ කස්ටියට GTA SANANDREAS එකට Custom Cars දාගන්න විදියයි
Nasmi_2004
Computer Games
2
45
https://www.widane.com/uploads/staffavatars/areamaster.jpg 3 hours ago
Last Post: Area Master
https://www.widane.com/uploads/staffavatars/areamaster.jpg [Tut] ඕනිම කෙනෙක්ව Track කරමු Trace කරමු
Area Master
Other - Hacking related
27
1394
https://www.widane.com/uploads/staffavatars/areamaster.jpg 3 hours ago
Last Post: Area Master
https://www.widane.com/uploads/staffavatars/elitex.gif [Tut] Dialog Free 100mb
Elite_x
Other - Hacking related
11
288
https://www.widane.com/uploads/staffavatars/anonlk.jpg 4 hours ago
Last Post: Anøn LK
https://www.widane.com/uploads/avatars/avatar_6.jpg?dateline=1536767783 [Tut] Zip Bomb
ph03n1x
Real Viruses
10
718
https://www.widane.com/uploads/avatars/avatar_6.jpg?dateline=1536767783 4 hours ago
Last Post: ph03n1x
https://www.widane.com/uploads/avatars/avatar_144.gif?dateline=1543907696 [Tut] kali linux phishing tool(new)
OWL99
Phishing & Tabnabbing
9
380
https://www.widane.com/uploads/randavatar//avatar81.png 7 hours ago
Last Post: Amil sudaraka
https://www.widane.com/uploads/staffavatars/elitex.gif [Announcement] පුළුවන් නම් Image එකක්....
Elite_x
Special Notices
2
32
https://www.widane.com/uploads/staffavatars/elitex.gif 10 hours ago
Last Post: Elite_x
https://www.widane.com/uploads/avatars/avatar_976.png?dateline=1550498715 [Tut] ඕනේම torrent එකක් direct බාමූ | NO SIZE LIMITS
Defaltlk
Internet
5
191
https://www.widane.com/uploads/avatars/avatar_88.jpg?dateline=1538128569 Yesterday, 06:45 PM
Last Post: Nick Killer(Nadun)
https://www.widane.com/uploads/avatars/avatar_483.jpg?dateline=1545762414 [EduMate] The Warez Scene
Mahasona
Miscellaneous Computer Talk
9
261
https://www.widane.com/uploads/staffavatars/elitex.gif Yesterday, 03:21 PM
Last Post: Elite_x

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Anonymity, Privacy & Spam
රහසේ වැඩකටයුතු කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 18 Nipe
12-04-2018, 09:13 AM
by OWL99
Phishing & Tabnabbing
Phishing සහ Tabnabbing ගැන මෙතන කතාකරමු.
6 74 kali linux phishing tool(...
7 hours ago
by Amil sudaraka
Website & Forum Hacking
Website එහෙම Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
14 111 Netflix Premium Account C...
02-19-2019, 04:15 PM
by Deleted#1
Wireless Hacking
Wi-Fi වගේ Wireless දේවල් Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
3 22 WiFi Hacking සම්පූර්ණ වීඩ...
02-17-2019, 03:45 PM
by Mmx
Instant Messaging Systems Hacking
Skype, IRC, ICQ, AIM සහ XMPP වගේ Instant Messaging Systems Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
DOS, DDOS & Botnets
ඔය DDos ගහන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 38 Ddos , Booting , Shells &...
02-16-2019, 12:22 PM
by Induwara Uthsara
Keyloggers & Keylogging
Keyloggers වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 12 Keyloggers (Introduction)
02-11-2019, 07:15 AM
by Area Master
Mobile Hacking
ජංගම දුරකථන වලින් කරන Hacking වැඩකෑලි ගැන මෙතන කතාකරමු.
6 44 වල්පල් සහ TERMUX
02-13-2019, 12:59 PM
by Ravindu
Remote access
Remote access වගේ දේවල් කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
2 39 Android RAT - SPYNOTE V5 ...
27 minutes ago
by Amil sudaraka
Fake Viruses
හානිදායක නොවන Fake Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 4 Make Funny From Virus
11-10-2018, 02:54 PM
by Induwara Uthsara
Real Viruses
හානි දායක Real Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
2 13 Zip Bomb
4 hours ago
by ph03n1x
Hacking books & Hacking ebooks
Hacking ගැන ලියපු පොත්පත් ගැන මෙතන කතාකරමු.
8 15 SQL Injection Attacks and...
11-04-2018, 04:22 AM
by Area Master
Embedded Systems, Electronics, Gadgets & DIY
Embedded Systems, Electronics, Gadgets, PLCs සහ IoT Devices වගේ දෙවල් Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
3 28 SHODAN | හැකින් දි අයි.. ...
02-19-2019, 02:55 AM
by Lushion Hydra
Automated Systems & Programs
Automated Bots වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
Hacking Tools
හැක් කරන්න භාවිත කරන tools මෙතනට දාමු.
3 20 seeker tool
12-27-2018, 02:21 PM
by රන්වන් මකරා
Hacking Challenges
මෙතන ඕනම විදිහක Hacking Challenge එකක් දාන්න.
3 36 S.F.C Challenge #1
01-16-2019, 03:54 PM
by S.F.C
Other - Hacking related
Hacking, Cracking සහ Security වලට අදාල නමුත් අනෙක් එකකටවත් දාන්න බැරි ඒවා මෙතනට දාන්න.
21 172 Linux Exploit Development
2 hours ago
by ph03n1x
Q&A
Hacking පිළිබදව ගැටලු තිබේ නම් මෙතනට දාන්න
4 47 ඩයලොග් ටීවී
12-28-2018, 03:04 PM
by රන්වන් මකරා

[-]
Widane Shoutbox
Notice :
Forum stats
Latest posts
Topic Date, time  Author Last Sender Forum
  [Tut] Android RAT - SPYNO... 02-21, 07:01 Elite_x Amil sudaraka Remote access
  [Tut] Linux Exploit Devel... 02-21, 05:11 ph03n1x ph03n1x Other - Hacki...
  [Tut] මම අද ගෙනාවේ කස්ටිය... 02-21, 03:35 Nasmi_2004 Area Master Computer Game...
  [Tut] ඕනිම කෙනෙක්ව Track ... 02-21, 03:32 Area Master Area Master Other - Hacki...
  [Tut] Dialog Free 100mb 02-21, 03:16 Elite_x Anøn LK Other - Hacki...
  [Tut] Zip Bomb 02-21, 03:12 ph03n1x ph03n1x Real Viruses
  [Tut] kali linux phishing... 02-21, 00:20 OWL99 Amil sudaraka Phishing & Ta...
  [Announcement] පුළුවන් නම... 02-20, 20:42 Elite_x Elite_x Special Notic...
  [Tut] ඕනේම torrent එකක් d... 02-20, 18:45 Defaltlk Nick Killer(Nadun) Internet
  [EduMate] The Warez Scene 02-20, 15:21 Mahasona Elite_x Miscellaneous...
  School Text Book Collecti... 02-20, 03:42 Induwara Uthsara tkr200 Website Showc...
  [Tut] Netflix Premium Acc... 02-19, 16:15 Elite_x Deleted#1 Website & For...
  How to a Hack Girl - කෙල්... 02-19, 11:14 holmantora R4'0N3 KR332 The Lounge
  [Tut] ඔයා Android User කෙ... 02-19, 03:34 Bumindu sandeepa Lushion Hydra Smartphone, M...
  [Announcement] Widane For... 02-19, 03:16 Elite_x Lushion Hydra Special Notic...
  [Tut] THE METASPLOIT Proj... 02-19, 03:12 Mmx Mr. X Other - Hacki...
  [Tut] SHODAN | හැකින් දි ... 02-19, 02:55 Mmx Lushion Hydra Embedded Syst...
  FREE දෙන්නේ හරිද , 02-18, 16:48 Nasmi_2004 Mmx Computer Soft...
  [Tut] Phishing, Vishing, ... 02-18, 16:38 Mmx Mmx Phishing & Ta...
  Master Foo and the Script... 02-18, 16:27 Mmx Lushion Hydra Other
  ශ්‍රී ලංකා පරිගණක අපරාධ ප... 02-18, 13:10 Area Master Area Master News & Happen...
Most views
  Easy Challeng... 8834
  දවසට 3$ ගානේ ... 4009
  Android RAT -... 1960
  Venom (2018) ... 1754
  ඔබ දන්න මුල න... 1750
  Elite Challen... 1739
  [HACK DIALOG ... 1509
  Widane Forums... 1427
  ඕනිම කෙනෙක්ව ... 1394
  DOS/DDOS Pyth... 1331
Top thread posters
Area Master 92
Elite_x 59
ph03n1x 25
Anøn LK 23
Induwara Uthsara 23
Mmx 18
7H1L1N4_N1M35H 17
xe-non 11
Mahasona 9
Bimsara Sandaruwan 9
Most replies
  දවසට 3$ ගානේ ... 44
  Netflix Premi... 41
  ඔයා use කරන W... 32
  Android RAT -... 30
  FACEBOOK හැක්... 30
  ඕනිම කෙනෙක්ව ... 27
  Widane Forums... 25
  Elite Challen... 23
  Widane ADS 22
  How to a Hack... 22
Top posters
Area Master 547
Induwara Uthsara 397
Elite_x 261
Mmx 239
Anøn LK 145
OWL99 76
7H1L1N4_N1M35H 61
රන්වන් මකරා 55
ph03n1x 53
Sl Cyber King 52
Most reputations
Induwara Uthsara 234
Area Master 154
Mmx 148
Elite_x 97
7H1L1N4_N1M35H 69
Anøn LK 44
Sl Cyber King 40
Mahasona 39
Bumindu sandeepa 35
ph03n1x 34
Top referrers
Area Master 18
Elite_x 12
Anøn LK 6
Anjana sadaruvan 3
Induwara Uthsara 3
Mr. X 3
Kavindu Sachinthe 2
Dilan Hasitha 2
chanaka 2
Avishka sampath 2

[-]
Board Statistics
Who's Online [Complete List]
37 users active in the past 15 minutes (4 members, 0 of whom are invisible, and 29 guests).
UptimeRobot, Bing, Yandex, Google, Area Master, Amil sudaraka, nkrtharinda95, sakunkanishka
Today's Birthdays
Greatara (27), DLdl (23), Dldldl (24), master_hacker (30), sochibearTal (35), Dhanucreations (37), Madda (21)
Board Statistics
Our members have made a total of 2,685 posts in 396 threads.
We currently have 1,278 members registered.
Please welcome our newest member, Nimal Bandara
The most users online at one time was 509 on 09-22-2018 at 02:07 PM
Forum Team | Forum Statistics