ඔබ තවමත් Widane Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Widane Forums හි සියළුම ලිපිවල ඇති සියළුම Links වෙත පිවිසීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
෴Recent Threads෴
Thread / Author Forum Posts Views Last Post
Avatar [Tut] C# Tutorial - 09 Exceptions
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
0
4
Avatar 3 hours ago
Last Post: Nilanga Gayashan
Avatar [Tut] DDoS Attack [ජීවිත පාඩම]
Elite_x
DOS, DDOS & Botnets
10
1625
Avatar 5 hours ago
Last Post: RedEagle
Avatar [EduMate] C++ TUTORIAL SERIES coming soon Baby
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
0
5
Avatar 6 hours ago
Last Post: Nilanga Gayashan
Avatar [Tut] C# Tutorial - 08 More Complex Classes
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
0
7
Avatar 7 hours ago
Last Post: Nilanga Gayashan
Avatar විධානේ Freelancing පටන් ගන්න
holmantora
Marketplace Discussions
8
63
Avatar 8 hours ago
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] C# Tutorial - 07 Collections
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
1
23
Avatar 8 hours ago
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] C# Tutorial - 05 Variables
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
3
27
Avatar 8 hours ago
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] C# Tutorial - 06 Custom Classes and Objects
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
2
29
Avatar 8 hours ago
Last Post: Area Master
Avatar visual basic ඔක්කොම keys තියනවා
Xtizi
.NET - VB, C# & ASP.NET
3
69
Avatar 08-22-2019, 05:12 PM
Last Post: Nicky_47
Avatar [Tut] C# Tutorial - 04 Program Flow
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
2
51
Avatar 08-22-2019, 03:24 PM
Last Post: Nilanga Gayashan
Avatar [Tut] C# Tutorial - 03 C# Language Fundamentals
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
1
36
Avatar 08-21-2019, 04:33 PM
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] C# Tutorial - 01 Introduction
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
3
65
Avatar 08-21-2019, 04:33 PM
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] C# Tutorial - 02 Getting Started with C#
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
2
50
Avatar 08-21-2019, 04:33 PM
Last Post: Area Master
Avatar [EduMate] C# Tutorial content
Nilanga Gayashan
.NET - VB, C# & ASP.NET
3
53
Avatar 08-21-2019, 04:32 PM
Last Post: Area Master
Avatar [Question] cyber sequrity annual meet ekak
Nilanga Gayashan
Q&A
5
102
Avatar 08-21-2019, 04:32 PM
Last Post: Area Master
Avatar [Tut] image එකක files හංගමු.
Anøn LK
Anonymity, Privacy & Spam
6
202
Avatar 08-21-2019, 01:58 PM
Last Post: Kasun Dilshan
Avatar [Downloads] OpenCMD [Pre-release]
SaNoJRTX
Computer Softwares & Tools
3
285
Avatar 08-21-2019, 12:32 PM
Last Post: Induwara Uthsara
Avatar [Downloads] WinRAR v5.71 Crack - [Latest Version]
Mahasona
Computer Softwares & Tools
7
305
Avatar 08-21-2019, 12:22 PM
Last Post: Nick Killer(Nadun)
Avatar AL Python Sinhala 2019 - Full Coverage of Syllabus | ALL in 1 | AL ICT |
ideaPack lk
Python
5
444
Avatar 08-21-2019, 12:02 PM
Last Post: Zen
Avatar [Tell to Staff] වැදගත් POST පිලිබඳ
ටිකා
Tell to Staff
11
1597
Avatar 08-21-2019, 12:01 PM
Last Post: Zen
Avatar [Downloads] Facebook Mobile Phishing Script Download [2019 official]
Elite_x
Phishing & Tabnabbing
13
4001
Avatar 08-20-2019, 09:33 PM
Last Post: gepe97
Avatar C++ Lesson Series
Nick Killer(Nadun)
.NET - VB, C# & ASP.NET
5
645
Avatar 08-20-2019, 07:04 PM
Last Post: Nilanga Gayashan
Avatar [Hot IT News] Facebook Secret සහ Closed සෑදීමේ හැකියාව Facebook ආයතනය මගින් ඉවත් කිරීමට සැරසෙයි.
Anøn LK
Hot IT News
2
252
Avatar 08-18-2019, 03:47 PM
Last Post: Zen
Avatar [Tut] ලිනක්ස් ටර්මිනල් එකට Ascii Text බැනර් එකක් | FIGLET
Zen
Computer Softwares & Tools
5
230
Avatar 08-18-2019, 01:20 PM
Last Post: Induwara Uthsara
Avatar Helakuru Lite 48 hours challenge
SaNoJRTX
Hacking Challenges
0
97
Avatar 08-18-2019, 12:42 PM
Last Post: SaNoJRTX

[-]
Forum Threads Posts Last Post
Anonymity, Privacy & Spam
රහසේ වැඩකටයුතු කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
13 135 image එකක files හංගමු.
08-21-2019, 01:58 PM
by Kasun Dilshan
Phishing & Tabnabbing
Phishing සහ Tabnabbing ගැන මෙතන කතාකරමු.
9 117 Facebook Mobile Phishing ...
08-20-2019, 09:33 PM
by gepe97
Website & Forum Hacking
Website එහෙම Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
26 230 Building A Webapp-Hacking...
08-18-2019, 04:37 AM
by Vinuja74
Wireless Hacking
Wi-Fi වගේ Wireless දේවල් Hack කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 60 WPA/WPA2 Hacking Without ...
05-31-2019, 02:39 AM
by Xtizi
Instant Messaging Systems Hacking
Skype, IRC, ICQ, AIM සහ XMPP වගේ Instant Messaging Systems Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 3 Whatsapp hack
06-04-2019, 01:53 PM
by Mmx
DOS, DDOS & Botnets
ඔය DDos ගහන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
5 55 DDoS Attack [ජීවිත පාඩම]
5 hours ago
by RedEagle
Keyloggers & Keylogging
Keyloggers වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 16 Keyloggers (Introduction)
06-16-2019, 03:29 AM
by Area Master
Mobile Hacking
ජංගම දුරකථන වලින් කරන Hacking වැඩකෑලි ගැන මෙතන කතාකරමු.
10 60 Basic Commands Of Termux
06-17-2019, 02:47 PM
by Lushion Hydra
Remote access
Remote access වගේ දේවල් කරන විදිහ වගේම ඒවාට භාවිත කරන ටූල්ස් ගැන මෙතන කතාකරමු.
8 103 ANDROID RAT - Download Sp...
07-28-2019, 03:14 PM
by Area Master
Fake Viruses
හානිදායක නොවන Fake Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
1 4 Make Funny From Virus
11-10-2018, 02:54 PM
by Induwara Uthsara
Real Viruses
හානි දායක Real Viruses වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 24 SMS BOM
06-10-2019, 02:58 PM
by Mr. X
Hacking books & Hacking ebooks
Hacking ගැන ලියපු පොත්පත් ගැන මෙතන කතාකරමු.
14 73 නිරුවතක විලාපය (The Screa...
08-09-2019, 01:47 PM
by Area Master
Embedded Systems, Electronics, Gadgets & DIY
Embedded Systems, Electronics, Gadgets, PLCs සහ IoT Devices වගේ දෙවල් Hack කරන විදිහ ගැන මෙතන කතාකරමු.
4 69 SHODAN | හැකින් දි අයි.. ...
06-27-2019, 05:49 AM
by holmantora
Automated Systems & Programs
Automated Bots වගේ දේවල් ගැන මෙතන කතාකරමු.
0 0
Never
Hacking Tools
හැක් කරන්න භාවිත කරන tools මෙතනට දාමු.
8 75 John The Ripper Password ...
08-17-2019, 05:52 AM
by Nilanga Gayashan
Hacking Challenges
මෙතන ඕනම විදිහක Hacking Challenge එකක් දාන්න.
13 111 Helakuru Lite 48 hours ch...
08-18-2019, 12:42 PM
by SaNoJRTX
Other - Hacking related
Hacking, Cracking සහ Security වලට අදාල නමුත් අනෙක් එකකටවත් දාන්න බැරි ඒවා මෙතනට දාන්න.
35 325 What is the Cyber Kill Ch...
08-15-2019, 03:56 PM
by Area Master
Q&A
Hacking පිළිබදව ගැටලු තිබේ නම් මෙතනට දාන්න
14 149 cyber sequrity annual mee...
08-21-2019, 04:32 PM
by Area Master

[-]
WF Shoutbox
Notice :
[-]
Board Statistics
Who's Online [Complete List]
50 users active in the past 15 minutes (0 members, 0 of whom are invisible, and 46 guests).
Bing, UptimeRobot, Google, Facebook
Board Statistics
Our members have made a total of 5,174 posts in 723 threads.
We currently have 2,630 members registered.
Please welcome our newest member, RedEagle
The most users online at one time was 555 on 07-03-2019 at 03:16 PM
Forum Statistics